Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury 12-AE-S1-7HK
semestr zimowy 2017/2018
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia kultury 12-AE-S1-7HK
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Mirosława Pindór
Zakres tematów:

Ćwiczenia poświęcone są znaczeniu terminu kultura (także cywilizacja) w perspektywie historycznej oraz prezentacjom głównych nurtów kultury, takich jak: kultura i sztuka starożytnej Grecji i Rzymu, kultura i sztuka romańska w Europie i odniesienia polskie;, kultura i sztuka gotycka w Europie i odniesienia polskie, kultura i sztuka renesansu w Europie i odniesienia polskie,kultura i sztuka doby baroku w Europie i odniesienia polskie, kultura i sztuka XVIII (klasycyzm) w Europie i odniesienia polskie, kultura i sztuka XIX wieku (romantyzm, historyzm) w Europie i odniesienia polskie; najważniejsze osiągnięcia kultury i sztuki XX wieku (do 1939 roku) w Europie i odniesienia polskie.

Metody dydaktyczne:

metody problemowe, metody aktywizujące – dyskusja, prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja z pracą pisemną.

Wymagania merytoryczne: wymagana znajomość treści wykładów oraz znajomość literatury przedmiotu: obowiązkowej i uzupełniającej (w zakresie objętym tematyką pracy); szczegółowa problematyka pracy ustalana jest indywidualnie po konsultacji ze studentem.

Wymogi formalne pracy: objętość: 8 - 10 stron znormalizowanego maszynopisu (1 strona: 1800 znaków ze spacjami), forma złożenia: wydruk komputerowy, maszynopis.

Kryteria oceny:ocenie podlega dobór źródeł; umiejętność samodzielnego opracowania danego zagadnienia na podstawie literatury przedmiotu, będącej efektem indywidualnych poszukiwań badawczych; zdolność selekcjonowania, porządkowania i interpretowania materiałów źródłowych; logika wypowiedzi; poprawność językowa; opanowanie techniki pisania pracy; poprawność konstruowania tekstów w formie ustnej

Przebieg procesu weryfikacji: prezentacje przygotowywane są w zespołach dwuosobowych; odbywają się regularnie, zgodnie z przyjętym przez prowadzącą harmonogramem; czas jednej prezentacji wynosi 30 minut (w trakcie zajęć odbywa się jedna prezentacja); po zakończeniu prezentacji student oddaje jej pisemną wersję. Na ocenę ostateczną składa się w 50% wystąpienie ustne i w 50 % jego pisemna wersja

Uwagi:

dr hab. M. Pindór

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.