Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Endokrynologia ogólna 01-BI-OE-S2-2BL-32
semestr letni 2017/2018
Laboratorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Endokrynologia ogólna 01-BI-OE-S2-2BL-32
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:30 - 16:30
sala sale KHEZ
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Florentyna Kaszuba, Agnieszka Włodarczyk
Literatura:

1. Brook Ch. G.D., Marshall N.J. Podstawy endokrynologii. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2000.

2. Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka. Tom. II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.

3. Jura Cz., Klag J. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka. Tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

4. Pawlikowski M. Zaburzenia hormonalne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2003.

5. Skałba P. Endokrynologia ginekologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.

uZUPEŁNIAJĄCA

1. Bartel H. Embriologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010.

2. Korman E. Podstawy endokrynologii wieku rozwojowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1999.

3. Tatoń J. Cukrzyca. Poradnik dla pacjentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996.

4. Burch W.M. Endokrynologia. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1996.

5. Siekierska E. Badania histologiczne aktywności neurosekrecyjnej jader podwzgórza szczurów po podaniu wyciągu z przedsionków serc. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996.

6. Herrmann F., Müller P., Lohmann T. Endokrynologia w praktyce klinicznej. Diagnostyka i leczenie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.

Zakres tematów:

1. Receptory hormonów, transdukcja sygnałów

2. Podwzgórze

3. Przysadka mózgowa + szyszynka

4. Grasica, tarczyca, przytarczyce

5. Nadnercza

6. Gonady

7. Trzustka, APUD w układzie pokarmowym

8. APUD poza układem pokarmowym, tkanka tłuszczowa, hormon żarłoczności

9. Wybrane choroby i schorzenia XXI wieku a hormony – stres, cukrzyca, niepłodność.

10. Neurosekrecja u bezkręgowców

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Metody i kryteria oceniania:

OCENA CIAGŁA UMIEJETNOŚCI PRAKTYCZNYCH:

Podstawowe wiadomości związane z tematyką każdych zajęć (podawane każdorazowo na zajęciach poprzednich przez osobę prowadzącą zajęcia), które umożliwią sprawną umiejętność identyfikowania obserwowanych struktur oraz dyskutowania problematyki poruszanej przez prowadzącego.

bdb – student dyskutuje zależności między budową a funkcjami gruczołów dokrewnych, samodzielnie przeprowadza obserwacje mikroskopowe preparatów histologicznych, formułuje opinie oraz wnioski wynikające z pracy z preparatami histologicznymi, dyskutuje możliwości wykorzystania współczesnych technik w endokrynologii;

db - student wykazuje problemy w dyskutowaniu zależności między budową a funkcjami gruczołów dokrewnych, przeprowadza obserwacje mikroskopowe preparatów histologicznych przy pomocy osoby prowadzącej, formułuje opinie oraz wnioski wynikające z pracy z preparatami histologicznymi, dyskutuje możliwości wykorzystania współczesnych technik w endokrynologii;

dst - student nie dyskutuje zależności między budową a funkcjami gruczołów dokrewnych, nie potrafi samodzielnie przeprowadzić obserwacji mikroskopowych preparatów histologicznych, wykazuje problemy w formułowaniu opinii oraz wniosków wynikających z pracy z preparatami histologicznymi;

ndst - student nie dyskutuje zależności między budową a funkcjami gruczołów dokrewnych, nie potrafi samodzielnie przeprowadzić obserwacji mikroskopowych preparatów histologicznych, nie potrafi formułować ani opinii, ani wniosków wynikających z pracy z preparatami histologicznymi.

Na każdych zajęciach osoba prowadząca będzie oceniała umiejętności praktyczne studenta, takie jak między innymi umiejętność posługiwania się mikroskopem, ocena umiejętności identyfikowania obserwowanych na preparatach struktur oraz dyskutowania problematyki poruszanej na zajęciach. Dodatkowo na każdych zajęciach studenci będą wypełniali odpowiednie karty pracy (wykonywanie rysunków oraz notatek z przeprowadzonych obserwacji) i na ich podstawie przygotowywali pisemne sprawozdanie z zajęć.

PREZENTCAJA MULTIMEDIALNA:

bdb – student definiuje oraz wykorzystuje pojęcia związane z endokrynologią ogólną, wykorzystuje źródła literaturowe do przygotowania prezentacji multimedialnych, dyskutuje możliwości wykorzystania współczesnych technik w endokrynologii;

db - student definiuje oraz wykorzystuje pojęcia związane z endokrynologią ogólną, wykorzystuje źródła literaturowe do przygotowania prezentacji multimedialnych, jednak nie dyskutuje możliwości wykorzystania współczesnych technik w endokrynologii;

dst – student ma problemy z definiowaniem pojęć związanych z endokrynologią ogólną, a także z wykorzystaniem źródeł literaturowych do przygotowania prezentacji multimedialnych;

ndst - student nie definiuje, ani nie wykorzystuje pojęć związanych z endokrynologią ogólną, nie wykorzystuje źródeł literaturowych do przygotowania prezentacji multimedialnych.

Studenci w wyznaczonych przez osobę prowadzącą zajęcia grupach kilkuosobowych przygotowują w ramach pracy własnej 15-30 minutową prezentację multimedialną związaną z tematyką zajęć. Praca z podręcznikiem i literaturą uzupełniającą. Podana przez osobę prowadzącą zajęcia tematyka jest prezentowana na zajęciach w formie ustnej z wykorzystaniem komputera oraz rzutnika multimedialnego.

KOLOKWIUM PISEMNE

Wiedza z zakresu zarówno laboratorium, jak i wykładu z danej tematyki wzbogacona informacjami z literatury: dokładna budowa histologiczna i anatomiczna gruczołów dokrewnych człowieka, ich rozwój w trakcie embriogenezy, rola jaką pełnią w organizmie oraz wydzielanymi przez nie hormonami , charakterystyka wybranych gruczołów endokrynowych zwierząt bezkręgowych, mechanizm działania hormonów na drodze oddziaływania endokrynnego, parakrynnego oraz autokrynnego, budowa oraz aktywacja receptorów błonowych i jądrowych dla wybranych hormonów, ultrastruktura komórek wydzielających hormony sterydowe oraz białkowe.

bdb – student definiuje oraz wykorzystuje pojęcia związane z endokrynologią ogólną, identyfikuje budowę histologiczną gruczołów endokrynowych, dyskutuje zależności między budową a funkcjami poszczególnych gruczołów dokrewnych, formułuje opinie oraz wnioski wynikające z pracy z preparatami histologicznymi, dyskutuje możliwości wykorzystania współczesnych technik w endokrynologii;

db - student definiuje pojęcia związane z endokrynologią ogólną, identyfikuje budowę histologiczną wybranych gruczołów endokrynowych, dyskutuje zależności między budową a funkcjami poszczególnych gruczołów dokrewnych, dyskutuje możliwości wykorzystania współczesnych technik w endokrynologii;

dst - student jedynie definiuje pojęcia związane z endokrynologią ogólną, identyfikuje budowę histologiczną gruczołów endokrynowych, nie potrafi dyskutować zależności między budową a funkcjami poszczególnych gruczołów dokrewnych, and możliwości wykorzystania współczesnych technik w endokrynologii;

ndst – student nie potrafi definiować żadnych pojęć związanych z endokrynologią, ani dyskutować żadnych problemów i zagadnień z nią związanych.

Przewidywane są również oceny + db (4,5) i +dst (3,5)

Skala procentowa klasyfikacji:

poniżej 55% - ndst

55 -65% - dst

66-70% - +dst

71-80% - dobry

81-90% - +dobry

³90 – bardzo dobry

Uwagi:

2 semestr biologii /studia II stopnia/ moduły do wyboru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.