Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie [31-STS2-L30-ANG-JS1] semestr zimowy 2017/2018
lektorat, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie [31-STS2-L30-ANG-JS1]
Zajęcia: semestr zimowy 2017/2018 [2017/2018Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30
sala 103a
Budynek dydaktyczny "Żyleta" (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa: Peter Strutt English for International Tourism intermediate, Longman 2008

Literatura uzupełniająca: - dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalnych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka specjalistycznego z dziedziny turystyki w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-6 podręcznika podstawowego (English for International Tourism, Longman)

1. Omawianie sektorów przemysłu turystycznego oraz form pracy w turystyce i związanych z nią zadań.

2. Rozpoznawanie rodzajów turystyki na podstawie opisu, praca z tekstem na temat jednej z najbardziej fascynujących destynacji kulturowych, jaką jest Hollywood.

3. Analizowanie prezentacji na temat Moskwy, omawianie zasad i elementów dobrej prezentacji. Przygotowanie do wygłoszenia prezentacji na temat wybranej destynacji turystycznej.

4. Rozmawianie na temat wyposażenia dobrego hotelu oraz jego możliwości zaspokojenia różnorodnych potrzeb gości w oparciu o podręcznik i materiały autentyczne.

5. Dyskusja na temat różnorodnych ofert turystycznych oraz ich dostosowania do indywidualnych potrzeb klientów na podstawie materiału w podręczniku oraz ulotek z ofertami.

6. Omawianie pracy zarządcy hotelu, jego reprezentanta oraz rezydenta. Nabywanie umiejętności radzenia sobie z problemami i skargami gości hotelowych, oferowanie wszechstronnej pomocy.

7. Omawianie pracy w biurze usług turystycznych: odpowiadanie na zapytania ofertowe, przyjmowanie rezerwacji przez telefon, ćwiczenie języka specjalistycznego.

8. Wygłaszanie przygotowanych prezentacji. Aktywne uczestniczenie pozostałych studentów poprzez przygotowanie pytań do prezentacji koleżanek i kolegów.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego z podręcznika oraz materiałów autentycznych (ulotek, przewodników turystycznych, filmów reklamowych).

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć: Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnej metody nauczania obejmującej dyskusję dydaktyczną, pogadankę, prezentację z udziałem pracy własnej studenta; ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. projektowej, webquest, case study) oraz metod i technik kształcenia na odległość i zastosowaniem TIK.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Opis pracy własnej studenta: Praca z podręcznikiem, słownikiem, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 1 testu leksykalnego ( waga 1),

- z prezentacji ustnej ( waga 1),

- innych form pracy własnej studenta.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Uwagi:

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI - Turystyka; I ROK II STOPIEŃ [magisterskie uzupełniające]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)