Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania 06-PE-OG-S1-16
semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoria wychowania 06-PE-OG-S1-16
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alicja Żywczok
Literatura:

Bilicki T.: Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II. Kraków 2000.

Ecler-Nocoń B., Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły. Rzecz dla pedagogów, Katowice 2009.

Carlgren F.: Wychowanie dla wolności. Pedagogika Rudolfa Steinera. Gdynia 1994.

Korczak J.: Wybór pism pedagogicznych. Tom I, II. Warszawa 1957,1958.

Kunowski S.: Proces wychowawczy i jego struktury. Temperament, indywidualność, charakter, osobowość. Lublin 1946.

Lindenberg Ch.: Szkoła bez lęku. Warszawa 1993.

Łobocki M.: Altruizm a wychowanie. Lublin 2002.

Łobocki M., Zarys teorii wychowania, Kraków 2006.

Neill A.S.: Summerhill. Katowice 1991.

Rousseau J. J.: O umowie społecznej. Warszawa 2002.

Śliwerski B., Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Weinschenk R.: Podstawy pedagogiki księdza Bosko. Warszawa 1996.

Żywczok A.: Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji. Katowice 2011.

Żywczok A. (red.): Znajomość, koleżeństwo, przyjaźń. Dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej. Warszawa 2014.

Zakres tematów:

1. Związki teorii naukowych z praktyką pedagogiczną. Pedagogika jako nauka teoretyczno-praktyczna.

2. Neonaturalizm pedagogiczny - poglądy J.J. Rousseau wyrażone w jego dziełach.

3. Wychowanie, wychowawca, wychowanek w ujęciu Janusza Korczaka.

4. Znaczenie wychowania do wolności na przykładzie szkoły Rudolfa Steinera i Alexandra S. Neilla.

5. Wychowanie do zacności w teorii wychowania Rabindranatha Tagore.

6. Nowatorskie rozwiązania w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko.

7. Altruizm a proces wychowania.

8. Miłość ludzkiej duchowości - rdzeń pedeutologii Jana Władysława Dawida

9. Karola Wojtyły koncepcja wychowania personalistycznego.

10. Stefan Kunowski jako teoretyk współczesnych systemów wychowania.

11. Afirmacja życia - wartość etyczna i ideał wychowania.

12. Samowychowanie jako naczelna kategoria teorii wychowania.

13. Pokój – ideał i cel edukacji międzykulturowej.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, pokaz, gry dydaktyczne, metoda symulacyjna,„burzy mózgów”, drama.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie jakość wykonania pracy pisemnej (jej kompletność, skorzystanie z licznych źródeł wiedzy naukowej, struktura treści, rozległość analiz, sposób argumentacji, twórcza forma przekazu).

W trakcie zajęć semestralnych poszczególne zespoły będą prezentować rezultaty swej pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.