Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego IV 02-FL-HT-S1-PNJH-4
semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia 3, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka hiszpańskiego IV 02-FL-HT-S1-PNJH-4
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
Ćwiczenia 3 (C3), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 2.12
Grota-Roweckiego jaki jest adres?
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 1.51
Grota-Roweckiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 40
Prowadzący: Ewa Ciszewska-Jankowska
Literatura:

González Hermoso A., Conjugar es fácil, Edelsa, Madrid, 1996.

Busquets L., Bonzi L., Ejercicios gramaticales de español, Verbum, Madrid, 1996.

Castro F., Uso de la gramática española (intermedio y avanzado), Edelsa, Madrid, 1997.

Fernández J., Fente R., Siles J., Curso intensivo de español. Ejercicios prácticos. Niveles intermedio y superior, SGEL, Madrid, 1990.

Garcés M.P., La oración compuesta en español. Estructuras y nexos, Verbum, Madrid, 1994.

García Santos J.F., Sintaxis del español. Nivel de perfeccionamiento, Santillana, Salamanca, 1993.

Hernandez Mercedes M.P., Tiempo para paracticar el indicativo y el subjuntivo, Edelsa, 2006.

Moreno García C., Curso superior de español, SGEL, Madrid, 1995.

Garcés M.P., Las formas verbales en español: valores y usos, Verbum, Madrid, 1997.

Moreno García C., Curso superior de español, SGEL, Madrid, 1995.

Sastre Ruano M.A., El Subjuntivo en español, Colegio de España, Salamanca, 1997.

Zakres tematów:

1. Morfologia czasownika. Odmiana czasowników we wszystkich formach. Czasowniki zakończone na -acer, -ecer, -ocer, -ucir, a także decir (bendecir, predecir, etc.), hacer (rehacer, deshacer, etc.), czasowniki z tematem zakończonym na samogłoskę -iar, -uar, -uir, -aer, -eer, -oer, czasowniki nieregularne (saber, tener, venir, traer, caber, etc.).

2. Użycie czasów i trybów w zdaniach podrzędnych: okolicznikowych (czasowych, przyczynowych, skutkowych, celowych, warunkowych, przyzwolenia, porównawczych, sposobu) i względnych.

3. Analiza spójników wprowadzających poszczególne typy zdań.

4. Wyrażanie relacji pomiędzy zdarzeniami zdań złożonych za pomocą bezokolicznika.

5. Użycie ser i estar. Strona bierna. Użycie zaimka "se".

6. Użycie przyimków.

Metody dydaktyczne:

Teoretyczne przedstawienie poszczególnych zagadnień. Rozwiązywanie ćwiczeń gramatycznych. Analiza używanych form. Uzasadnianie wyboru odpowiedniego trybu i czasu. Wskazywanie na różnice pomiędzy j.polskim a j.hiszpańskim. Tłumaczenie zdań. Ustne ćwiczenia odmiany czasowników.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest obecność na zajęciach. Dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdanie na ocenę co najmniej dostateczną wszystkich cząstkowych kolokwiów pisemnych dotyczących poszczególnych tematów w ciągu semestru, a także kolokwium zaliczeniowego obejmującego wszystkie tematy.

Skala ocen kolokwiów cząstkowych:

100%-95% - bdb

94,9% - 90% - db+

89,9% - 85% - db

84,9% - 80% - dst+

79,9% - 75% - dst

Skala ocen kolokwiów z odmiany czasowników:

100% - 96,1% bdb

96% - 92,1% db+

92% - 88,1% db

88% - 84,1% dst+

84% - 80% dst

Skala ocen kolokwium zaliczeniowego:

100% - 93% - bdb

92,9% - 86% - db+

85,9% - 79% - db

78,9% - 72% - dst+

71,9% - 65% - dst

Ocena końcowa przedmiotu to 50% oceny z kolokwiów cząstkowych i 50% oceny kolokwium zaliczeniowego wyliczona według skali:

< 2,76 ndst

2,76 - 3,25 dst

3,26 - 3,75 dst+

3,76 - 4,25 db

4,26 - 4,75 db+

> 4,76 bdb

Uwagi:

gramatyka praktyczna - Język hiszpański - studia pierwszego stopnia, stacjonarne - II rok, 4 semestr grupa A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.