Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe (A) 05-SP-S1-SD(A)
semestr letni 2018/2019
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe (A) 05-SP-S1-SD(A)
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi czwartek (nieparzyste), 9:35 - 11:05
sala 215
Bankowa 11 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kazimiera Wódz
Literatura:

PODSTAWOWA:

• Dubois B., Miley K. K.: Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił. Katowice 1999;

• Kotlarska-Michalska A. (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999

• Robertis de C.: Metodyka działania w pracy socjalnej. Warszawa 1996;

• Wronowski G. Jak skutecznie napisać projekt socjalny? Nowa edycja środków z EFS na lata 2007-2013. Verlag Daschofer, Warszawa 2008

• Wódz K., Niesporek A: Projekt socjalny – metodyka projektowania, promocja organizacji i działań socjalnych oraz metody ewaluacji. W: E. Leśniak- Berek, S. Pawlas- Czyż: W kręgu zagadnień profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. Materiały dydaktyczne dla słuchaczy specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalnym. Wyd. Sląsk,2010 s. 9- 30.

• Wódz K. Praca socjalna w środowisku zamieszkania. Wyd. Śląsk, Katowice, 1998

Plus literatura z zakresu tematyki projektu socjalnego.

UZUPEŁNIAJĄCA:

• Garvin Ch. D., Seabury B. S.: Działania interpersonalne w pracy socjalnej. T.1 - 2; Warszawa 1996

• Gray M., Webb. S. A. (red.), Praca socjalna. Teorie i metody. PWN, 2012

• Lishman J., Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej. Katowice, 1998

• Marynowicz-Hetka E., Piekarski J.: Wokół problemów działania społecznego. Wyd. Śląsk, Katowice 1999

• Miley, K.K., O’Melia, M.,DuBois B. L.: Generalist Social Work Practice. An Empowering Approach. Allyn and Bacon, Boston, 1995

• Ornacka K., Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków 2003

• Robertis de C., Pascal H.: Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami. Katowice 1999

Zakres tematów:

Wprowadzenie do metodyki projektowania socjalnego.

Projekt socjalny w cyklu działania metodycznego.

Podstawowe zasady opracowywania i rodzaje projektów socjalnych.

Etapy konstruowania projektu.

Identyfikacja problemu.

Definicje problemu społecznego, problemy jednostkowe a problemy społeczne.

Źródła wiedzy oraz metody i techniki przydatne w rozpoznaniu sytuacji wyjściowej, zbieraniu informacji, monitorowaniu i ewaluacji rezultatów działania.

Wstępny wybór tematu.

Przedstawienie planu pracy wraz z literaturą przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja grupowa, indywidualne konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

I. Opracowanie interdyscyplinarnej charakterystyki problemu społecznego:

Wymagania merytoryczne:

-Przygotowanie wstępnej wersji interdyscyplinarnej charakterystyki problemu społecznego, którego będzie dotyczył projekt.

Kryteria oceny:

- Poziom merytoryczny, trafność doboru źródeł, wyczerpująca charakterystyka zjawiska/problemu, logiczna konstrukcja, poprawny styl.

Przebieg procesu weryfikacji:

- Student przedstawia kolejne etapy pracy w ramach dyskusji trakcie zajęć, przekazuje sukcesywnie swoje propozycje do akceptacji promotorowi.

II. Przygotowanie wstępnego planu pracy wraz z opisem bibliograficznym

Wymagania merytoryczne:

- Student przedstawia plan pracy wraz z bibliografią: Cześć pierwsza: Interdyscyplinarna charakterystyka problemu, Instytucje i formy pomocy społecznej dla wybranych kategorii osób lub środowisk. Część druga: projekt socjalny.

Kryteria oceny:

-Ocena znajomości metodyki pracy socjalnej oraz umiejętności właściwego korzystania ze źródeł.

Przebieg procesu weryfikacji:

- Aktywny udział w dyskusji i prezentacja kolejnych wersji propozycji studenta w trakcie zajęć oraz w formie indywidualnych konsultacji

Uwagi:

4 semestr PRACA SOCJALNA (stacjonarne 1 stopnia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.