Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe (A) 05-SP-S1-SD(A)
seminarium (S) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

PODSTAWOWA:

• Dubois B., Miley K. K.: Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił. Katowice 1999;

• Kotlarska-Michalska A. (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999

• Robertis de C.: Metodyka działania w pracy socjalnej. Warszawa 1996;

• Wronowski G. Jak skutecznie napisać projekt socjalny? Nowa edycja środków z EFS na lata 2007-2013. Verlag Daschofer, Warszawa 2008

• Wódz K., Niesporek A: Projekt socjalny – metodyka projektowania, promocja organizacji i działań socjalnych oraz metody ewaluacji. W: E. Leśniak- Berek, S. Pawlas- Czyż: W kręgu zagadnień profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. Materiały dydaktyczne dla słuchaczy specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalnym. Wyd. Sląsk,2010 s. 9- 30.

• Wódz K. Praca socjalna w środowisku zamieszkania. Wyd. Śląsk, Katowice, 1998

Plus literatura z zakresu tematyki projektu socjalnego.

UZUPEŁNIAJĄCA:

• Garvin Ch. D., Seabury B. S.: Działania interpersonalne w pracy socjalnej. T.1 - 2; Warszawa 1996

• Gray M., Webb. S. A. (red.), Praca socjalna. Teorie i metody. PWN, 2012

• Lishman J., Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej. Katowice, 1998

• Marynowicz-Hetka E., Piekarski J.: Wokół problemów działania społecznego. Wyd. Śląsk, Katowice 1999

• Miley, K.K., O’Melia, M.,DuBois B. L.: Generalist Social Work Practice. An Empowering Approach. Allyn and Bacon, Boston, 1995

• Ornacka K., Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków 2003

• Robertis de C., Pascal H.: Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami. Katowice 1999

Metody i kryteria oceniania:

Ustalają promotorzy

Zakres tematów:

Wprowadzenie do metodyki projektowania socjalnego.

Projekt socjalny w cyklu działania metodycznego.

Podstawowe zasady opracowywania i rodzaje projektów socjalnych.

Etapy konstruowania projektu.

Identyfikacja problemu.

Definicje problemu społecznego, problemy jednostkowe a problemy społeczne.

Źródła wiedzy oraz metody i techniki przydatne w rozpoznaniu sytuacji wyjściowej, zbieraniu informacji, monitorowaniu i ewaluacji rezultatów działania.

Wstępny wybór tematu.

Przedstawienie planu pracy wraz z literaturą przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Ustalają promotorzy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:35 - 11:05, sala 215
Kazimiera Wódz 14/12 szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:35 - 11:05, sala 223
Andrzej Niesporek 15/12 szczegóły
3 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 231
Ewa Leśniak-Berek 15/11 szczegóły
4 co drugi wtorek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, sala 234
Witold Mandrysz 15/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.