Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe (A) [05-SP-S1-SD(A)] semestr letni 2018/2019
seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe (A) [05-SP-S1-SD(A)]
Zajęcia: semestr letni 2018/2019 [2018/2019L] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 12:45 - 14:15
sala 234
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Witold Mandrysz
Literatura:

• Robertis C., Metodyka działania w pracy socjalnej, Katowice 1998

• Robertis C., Pascal H., Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Katowice 1999

• Dubois B., Miley K.K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Tom 1, Katowice 1999

• Kantowicz E., Teoretyczny kontekst projektu socjalnego i próby jego zastosowań, w: Praca socjalna, 4/2000

• Kotlarska-Michalska A.(red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999

• Marynowicz - Hetka E., Piekarski J., Wokół problemów działania społecznego, Warszawa 1996

• Niesporek A., Projekt socjalny, [w:] Pawlas-Czyż S., Wódz K. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007

• Ornacka K., Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków 2003

• Rutkowska A., Projekt socjalny w pomocy społecznej, Bydgoszcz 2011

• Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010

• Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania. Katowice 1998

• Wódz K., Praca socjalna w poszukiwaniu nowych podejść i modeli praktyki, [w:] Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa, Katowice - Opole, 2001

• Wódz K., Niesporek A., Projekt socjalny – metodyka projektowania, promocja organizacji i działań socjalnych, [w:] Pawlas-Czyż S., Leśniak-Berek E. (red.), W kręgu zagadnień profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, WN Śląsk, Katowice 2010

• Wronowski G, Jak skutecznie napisać projekt socjalny, Verlag Dashofer, Warszawa, 2008

Zakres tematów:

• projekt socjalny – założenia definicyjne, cele i istota działania projektowego

• struktura projektu socjalnego

• diagnoza w projekcie socjalnym –zagadnienia wprowadzające (założenia, cele metodologia badań diagnostycznych)

• Identyfikacja zakresu problemowego podejmowanego w projekcie socjalnym

• przegląd literatury dotyczącej określonego problemu

• Identyfikacja przestrzeni realizacji projektu

• Wstępna diagnoza stanu - identyfikacja problemu

Metody dydaktyczne:

konwersatorium

dyskusja grupowa

konsultacje indywidualne

studia literaturowe

zwiad badawczy (analiza materiału zastanego)

Metody i kryteria oceniania:

Trafne określenie kategorii problemowej

wstępna diagnoza stanu

dobór źródeł

Robocza wersja części teoretycznej pracy

Uwagi:

4 semestr PRACA SOCJALNA (stacjonarne 1 stopnia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)