Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura najnowsza [02-FP-S2-LN] semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Literatura najnowsza [02-FP-S2-LN]
Zajęcia: semestr zimowy 2018/2019 [2018/2019Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 401
Plac Sejmu Śląskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 10
Prowadzący: Krzysztof Uniłowski
Literatura:

POEZJA:

Darek Foks: wybór wierszy

Marcin Świetlicki: wybór wierszy

Andrzej Sosnowski: wybór wierszy

PROZA:

Izabela Filipiak: Absolutna amnezja

Michał Witkowski: Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej

Szczepan Twardoch: Drach

LITERATURA PRZEDMIOTU jest wymieniona w rubryce Zakres tematów (patrz niżej)

Zakres tematów:

ZAJĘCIA

(grupa dziekańska 7, środy, 13.15-14.45, s. 401)

I. POEZJA „BRULIONU”. MARCIN ŚWIETLICKI

M. Stala: Polkowski, Machej, Świetlicki, Tekieli. „Teksty Drugie” 1990, nr 1 – http://bazhum.muzhp.pl [lub: Tegoż: Druga strona. Notatki o poezji współczesnej. Kraków 1997, s. 145-163.

II. FEMINIZM. IZABELA FILIPIAK: ABSOLUTNA AMNEZJA (1995)

I. Filipiak: Literatura monstrualna. „Biuletyn OŚki” 1999, nr 1 (4); M. Świerkosz: W świecie matek patriarchalnych. W: tejże: W przestrzenia tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm. Warszawa 2014, s. 283-305.

III. FIGURATYWNY CHARAKTER PROZY POSTMODERNISTYCZNEJ

Omówienie wybranych utworów z kręgu postmoderniymu (przygotowane przez uczestników zajęć): J. Barth: Zagubiony w labiryncie śmiechu; D. Barthelme – „Literatura na świecie” 1984, nr 1; T. Pynchon: 49 idzie pod młotek – „Literatura na świecie” 1985, nr 7; I. Calvino: Jeśli zimową nocą podróżny

P. Czapliński: Nieepicki model prozy w literaturze najnowszej. „Teksty Drugie” 1996, nr 5, s. 68-84

M. Sieniewicz: Żydówek nie obsługujemy [opowiadanie] – przykład postmodernistycznej paraboli)

IV. POEZJA PONOWOCZESNA? ANDRZEJ SOSNOWSKI i DAREK FOKS

A. Sosnowski: Esej o chmurach

G. Jankowicz: Sosnowski i nowoczesność. W zbiorze: Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego. Kraków 2003, s. 13-37.

D. Foks: Wybrane wiersze

A. Kałuża: Bumerang. Szkice o polskiej poezji przełomu XX i XXI wieku. Wrocław 2010, s. 21-28.

V. MICHAŁ WITKOWSKI: BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA Z JAWORZNA-SZCZAKOWEJ (2007)

W. Rusinek: Estetyka i rozkład. O świecie przedstawionym Michała Witkowskiego. „FA-art” 2008, nr 2-3, s. 180–189 (nowsza wersja w zbiorze: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1. Red. nauk. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska. Katowice 2014, s. 583–603).

VI. LITERATURA NEOMIESZCZAŃSKA: SZCZEPAN TWARDOCH: DRACH (2014)

K. Uniłowski: Patyna, a nie moda. W: tegoż: Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury. Katowice 2013, s. 269–281; D. Nowacki: Narodziny gwiazdy (Szczepan Twardoch). W: tegoż: Ukosem. Szkice o prozie. Katowice 2013, s. 11–35.

Metody dydaktyczne:

lektura i interpretacja tekstów literackich typu seminaryjnego, dyskusja nad uwarunkowaniami życia literackiego

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć (znajomość materiału literackiego i opracowań), aktywny udział w zajęciach, w tym: umiejętność problematyzowania omawianych lektur, wykorzystanie wiedzy o życiu literackim w zakresie wymaganym przez prowadzącego, refleksja nad czynnikami wpływającymi na powstanie i utrwalenie hierarchii literackiej.

Uwagi:

1 sem. fil. pol. II stopnia, grupa dziekańska G7

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)