Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rosja i obszar postradziecki w stosunkach międzynarodowych 05-PO-WS-S1-RSM12
semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Rosja i obszar postradziecki w stosunkach międzynarodowych 05-PO-WS-S1-RSM12
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi piątek (nieparzyste), 14:20 - 15:50
sala 147
Bankowa 11 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Obowiązkowa:

• Avioutskii V., Aksamitne rewolucje, Warszawa 2007.

• Całus K., Kosienkowski M. i in., Naddniestrze. Historia-polityka-gospodarka, Poznań 2014.

• Czachor R. (red.), Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej, Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław 2014.

• Janicki K. (red.), Źródła nienawiści: konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, Kraków-Warszawa 2009.

• Ostaszewski P., Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce

i Azji, Warszawa 2006.

• Reginia-Zacharski J., Łoś R., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

• Stolarczyk M., Czornik K., Lakomy M. (red.), Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze i społeczne, Katowice 2015.

• Wybrane artykuły z czasopism: „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Punkt Widzenia OSW”, „Zeszyty Naukowe WSOWL”

Uzupełniająca:

• Adamczewski P., Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa 2012.

• Chojnowski A., Burski J. J., Ukraina, Warszawa 2006.

• Kosienkowski M., Naddniestrzańska Republika Mołdawska: determinanty przetrwania, Toruń 2010.

• Kozłowski K., Iluzje rewolucji: rewolucja róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Warszawa 2011

• Kozłowski K., Rewolucja tulipanów w Kirgistanie: geneza, przebieg, następstwa, Warszawa 2009.

• Legucka A., Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.

• Materski W., Gruzja, Warszawa 2010.

• Stępień S., Pomarańczowa rewolucja: kalendarium i dokumenty wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 roku, Przemyśl 2006.

• Solak J., Mołdawia – republika na trzy pęknięcia: historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar „zamrożonego konfliktu”

o Naddniestrze, Toruń 2009.

Zakres tematów:

• Zajęcia organizacyjne.

• Zamrożone konflikty na obszarze postradzieckim cz. 1: Naddniestrzańska Republika Mołdawska – geneza oraz status we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

• Zamrożone konflikty na obszarze postradzieckim cz. 2: geneza, przebieg oraz współczesna perspektywa konfliktu o Górski Karabach.

• Pozycja Gruzji w latach 90. XX w. Determinanty i przebieg rewolucji róż w Gruzji.

• Sytuacja w Gruzji po rewolucji róż. Wojna gruzińsko-rosyjska (2008)

• Determinanty i przebieg pomarańczowej rewolucji na Ukrainie; Implikacje konfliktu na Ukrainie (2014-) – wybrane aspekty.

• Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

- Wykorzystanie technik wizualizacji fotograficznej w prowadzonych zajęciach,

- Wykorzystanie zasad ekspozycji wizualnej w prowadzonych zajęciach,

- Wizualizacja danych za pomocą formatowania warunkowego na zajęciach

- Wizualizacja danych za pomocą wykresów

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowanie do sprawdzianów wiedzy (przeprowadzanych fakultatywnie),

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do ćwiczeń, systematycznego udziału w zajęciach (możliwa 1 nieobecność w trakcie semestru; nieobecności ponad podany limit muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej). Ponadto, niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego, obejmującego treści zajęć.

Kolokwium zaliczeniowe - test złożony z 12 pytań otwartych krótkiej odpowiedzi, obejmujących treści jednostek kontaktowych.

Uwagi:

4 semestr politologii spec. współczesne stosunki międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.