Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywizowanie społeczności lokalnej [12-PE-AR-S1-4ASL] semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Aktywizowanie społeczności lokalnej [12-PE-AR-S1-4ASL]
Zajęcia: semestr zimowy 2018/2019 [2018/2019Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 12:15 - 13:45
sala 103
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 12
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Banaszak – Dankowska A., Babska B., Dunajska A.: Praca socjalna w środowisku lokalnym. Praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej. Warszawa 2005, Dashofer.

Bąbska B., Rymsza M.: Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej. Warszawa 2014.

Segiet K., Słupska- Kwiatkowska K (red.): Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra. Gniezno 2010, GWHM „Milenium".

Kaźmierczak T., Bąbska B., Jordan P., Dudkiewicz M., Mendel M., Popłońska-Kowalska M.: Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk. Warszawa 2014.

Lalak D., Pilch T.: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa 1999.

Mendel M. (red.): Animacja współpracy środowiskowej. Toruń 2013, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Literatura uzupełniająca:

Barnes K.: Wywieranie wpływu. Gdańsk 2005, GWP.

Brown R.: Procesy grupowe : dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk 2006, Gdańskie Wyd. Psychologiczne.

Bruhn J.: Efekt grupy. Spójność społeczna i jej konsekwencje dla zdrowia. Warszawa 2011, Wyd. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Lieberman P.: Sztuka rozwiązywania konfliktów. Gdańsk 2005, GWP.

Marynowicz-Hetka E., Piekarski J.: Wokół problemów działania społecznego. Katowice 1998.

Oyster C. K.: Grupy. Poznań 2000, Wyd. Zysk i S-ka.

Robertis C. de., Pascal H.: Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami. Katowice 1999.

Wołk Z., Dzieńdziura K.: Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej. Zielona Góra 2000.

Wódz K.: Praca socjalna w środowisku zamieszkania. Katowice 1998.

Vopel K.W.: Jak pobudzić kreatywność grupy? Propozycje ćwiczeń i zabaw, Kielce 2003.

Vopel K.W.: Poradnik dla prowadzących grupy. Teoria i praktyka zabaw integracyjnych. Kielce 1999, Wyd. JEDNOŚĆ.

Zakres tematów:

1-2. Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany. Współpraca administracji samorządowej i NGO w aktywizowaniu społeczności lokalnych. Organizacje pozarządowe w procesie aktywizacji społeczności lokalnych. Pojęcie aktywności i aktywizacji.

3. Grupy w społeczności lokalnej – cechy grup, rodzaje, funkcje, rozwój grupy, rola lidera.

4. Modele i strategie aktywizowania społeczności lokalnych. Etapy pracy ze społecznością. Tworzenie projektów. Istota i zakres diagnozy środowiska.

5. Podstawy skutecznej komunikacji interpersonalnej jako konieczny warunek współpracy grup i instytucji. Etyka w organizowaniu społeczności lokalnej.

6-10. Tworzenie i realizacja projektu przygotowanego przez studentów.

11-12. Lokalna polityka na rzecz rodziny. Programy aktywizacji wobec rodzin i osób: bezrobotnych, bezdomnych, ubogich, niepełnosprawnych, zagrożonych patologią: alkoholizmem, narkomanią, przestępczością.

13-14.Możliwości i ograniczenia aktywizacji w społeczności lokalnej.

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem, samodzielne poszukiwanie informacji poprzez analizę literatury przedmiotu, przygotowanie i realizacja projektu grupowego

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Znajomość i rozumienie najważniejszych treści ćwiczeń. Umiejętność wyrażania własnej opinii w oparciu o literaturę naukową.

Kolokwium zaliczeniowe ma charakter pisemny. Zawiera pytania zamknięte oraz otwarte.

Student otrzymuje najniższą ocenę pozytywną po zdobyciu minimum 50% maksymalnej punktacji testu, najwyższą po uzyskaniu 95% punktacji.

Projekt

Studenci tworzą projekt grupowy oraz realizują go w środowisku lokalnym. Pod uwagę brane jest zaangażowanie każdego z członków, kreatywność studentów, umiejętność przeniesienia wiedzy teoretycznej na działanie praktyczne, sprawdzenie umiejętności pracy w zespole

Uwagi:

mgr S. Ryszawy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)