Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju 12-PE-WD-N2-2TPW
semestr zimowy 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju 12-PE-WD-N2-2TPW
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00
sala 020
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Barbara Chojnacka-Synaszko
Literatura:

A. Brzezińska (red.) Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci

i młodzieży z ograniczeniami sprawności, GWP, Gdańsk 2009.

A. Bujnowska, B. Sidor-Piekarska (red.): Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce. Lublin 2015, Wydawnictwo KUL.

J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008.

B. Cytowska, B. Winczura, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.

G. Pańtak (red.): Wspomaganie rozwoju małego dziecka. Warszawa 2014, Zeszyty Naukowe Pedagogika

R. Piotrowicz: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kompleksowe

wsparcie terapeutyczne dziecka i rodziny. Diagnoza a program. ORE.

T. Serafin T, Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Biuletyn Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu 2012.

A. Twardowski, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym. Wyd. Naukowe UAM,

Poznań 2012.

WCZESNA INTERWENCJA – POSTĘPY I ROZWÓJ W DZIEDZINIE 2005–2010. Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, Bruksela 2010.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Gorzów Wielkopolski 2009,: Wyd. Wojewódzkiego Ośrodka Metodyczny.

Akty prawn:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1412)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 r. poz.2234)

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

Zakres tematów:

Aspekty wspomagania rozwoju dziecka nieprawidłowo rozwijającego się na wczesnym etapie jego życia:

- rozwój indywidualny jednostki i siły napędowe zmian rozwojowych tkwiące w systemie, jaki jednostka tworzy ze swym

środowiskiem,

- główne koncepcje wspomagania rozwoju,

- podstawowa terminologia związana ze wspomaganiem rozwoju małego dziecka o ograniczonej sprawności.

Wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w świetle teorii i przepisów prawa oświatowego - cele, przebieg,

organizacja.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – zadania, zakres kompetencji.

Modele współpracy między specjalistami.

Rozwiązania w zakresie wczesnej interwencji na świecie – mocne i słabe strony.

Metody dydaktyczne:

wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Czas trwania – 40 minut. Student zostanie poinformowany o jego przebiegu na pierwszych zajęciach w semestrze zimowym.

Ocenie podlega usystematyzowana, refleksyjna wiedza studenta dotycząca podstawowych aspektów w zakresie wspomagania rozwoju dziecka nieprawidłowo rozwijającego się na wczesnym etapie jego życia; student orientuje się w założeniach i celach wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w świetle koncepcji teoretycznych i przepisów prawa oświatowego, jej organizacji, w zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w modelach współpracy między

specjalistami, modelach oddziaływań pomocowych świadczonych rodzinom wychowującym małe dzieci z niepełnosprawnościami, modelach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym.

Uwagi:

WD

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.