Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju 12-PE-WD-N2-2TPW
semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju 12-PE-WD-N2-2TPW
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 14:30 - 16:00
sala 020
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Barbara Chojnacka-Synaszko
Literatura:

A. Brzezińska (red.) Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci

i młodzieży z ograniczeniami sprawności, GWP, Gdańsk 2009.

J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008.

B. Chojnacka-Synaszko, Types of parents’ involvement in early childhood development / Rodzaje uczestnictwa rodziców we wspomaganiu rozwoju dziecka na wczesnym etapie jego życia, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2016, nr 4 (16)

K. Czerwińska (red.): Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku - w kręgu diagnozy i terapii. Warszawa 2015, Wydawnictwo APS.

D. Gorajewska (red.): WSPARCIE DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RODZINIE I SZKOLE. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2008.

B. Grzyb, G. Kowalska (red.), Specjalne potrzeby edukacyjne: wspomaganie rozwoju - wielość obszarów, wspólnota celów. Gliwice 2016.

J. Kielin,Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, GWP, Gdańsk 2011.

Kwaśniewska G. (red.), Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.

Rogers S.J., Dawson G., Vismara L.A., Metoda wczesnego startu dla dziecka z Autyzmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

A. Twardowski, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym. Wyd. Naukowe UAM,

Poznań 2012.

M. Zalewski, Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym: program rewalidacji indywidualnej Toruń 2011, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit".

Zakres tematów:

Dzieci nieprawidłowo rozwijające się – powody podjęcia oddziaływań w zakresie wspomagania rozwoju we wczesnym okresie życia.

Rodzina w sytuacji diagnozy zaburzeń w rozwoju dziecka.

Modele oddziaływań pomocowych świadczonych rodzinom wychowującym małe dzieci z niepełnosprawnościami.

Udział rodziny w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nieprawidłowo rozwijającego się:

- przygotowanie rodziców do wspomagania rozwoju dziecka,

- wybrane modele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym.

Podstawowe obszary oddziaływań i założenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku, z dysfunkcją słuchu, z zaburzeniami ruchowymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka we współpracy ze środowiskiem rodzinnym - propozycje rozwiązań opracowane przez studentów.

Metody dydaktyczne:

metody podające (praca z tekstem, pokaz), metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Zaprezentowanie projektu przygotowanego w grupie. Studenci opracują i przedstawią projekt na wybrany temat (obowiązuje zasada losowego przydziału). Projekty dotyczą zorganizowania współpracy specjalistów z zespołu wczesnego wspomagania z rodziną dziecka ze szczególnym uwzględnieniem optymalnych warunków oraz naturalnych okazji do uczenia się, pojawiających się w środowisku rodzinnym i lokalnym. Studenci prezentują projekty planów oddziaływań pomocowych i uzasadniają przyjęte propozycje rozwiązań praktycznych. W trakcie prezentacji wskazane jest zademonstrowanie niektórych pomysłów, ćwiczeń, zabaw, pomocy. Studenci oddają w formie wydruku przygotowany projekt. Termin prezentacji ustalony zostanie na pierwszym spotkaniu.

Uwagi:

WD

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.