Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 12-PE-WIP-N2-SM.1
semestr letni 2018/2019
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 12-PE-WIP-N2-SM.1
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:30 - 18:00
sala 020
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Prowadzący: Aniela Różańska, Petro Saukh
Literatura:

Babbie E.: Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak D. : Badania jakościowe. Podejście i teoria., t. 1 i 2. Warszawa 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000, WSiP.

Kubinowski D.: Jakościowe badania pedagogiczne. Lublin 2010, Wydawnictwo UMCS.

Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2000, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Miles M. B., Huberman A. M.: Analiza danych jakościowych, przeł. S. Zabielski. Białystok 2000, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Denzin N. K.,. Lincoln Y. S (red.): Metody badań jakościowych, t. 1 i 2. Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Palka S.: Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna. Gdańsk 2006, GWP.

Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2005, Wydawnictwo „Żak”.

Rubacha K.: Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Silverman D.: Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych, przeł. Joanna Ostrowska. Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szwed R.: Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania. Lublin 2009, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zakres tematów:

- Szczegółowe procedury gromadzenia danych - strategie jakościowe i ilościowe.

- Podstawowe metody, techniki i narzędzia w badaniach ilościowych i

jakościowych.

- Formułowanie celu badań, problemów badawczych i hipotez.

- Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych.

- Podstawowe narzędzia statystyczne opracowywania danych.

- Formy prezentowania danych (konstruowanie tabel i wykresów).

- Analiza i interpretowanie wyników badań.

- Konstruowani wniosków i zakończenia pracy.

- Treści związane z wybranym tematem pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

metody: słowna, problemowa, instruktaż, dyskusja w ramach grupy seminaryjnej związana z problematyką seminarium

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania merytoryczne: aktywny udział w zajęciach; wybór oraz studiowanie literatury związanej z podejmowaną problematyką pracy zakończone opracowaniem części teoretycznej pracy.

Wstępne opracowanie koncepcji pracy dyplomowej, obejmujące między innymi: ustalenie tematu, przedmiotu i celu badań, problematyki, strategii i metod badawczych, badanych osób. wybór literatury podstawowej z zakresu planowanych badań.

Kryteria oceny: ocena przygotowanej i zaprezentowanej koncepcji pracy (temat roboczy, uzasadnienie wyboru tematu, spis treści, przedmiot, cel badań, problemy, hipotezy, zmienne, wskaźniki, metody, wybór literatury)

Skala ocen 2.0-5.0. Ocenie podlega: stopień rozeznania w literaturze przedmiotu z zakresu planowanych badań oraz poprawność merytoryczna i językowa opracowanego konspektu pracy magisterskiej.

Uwagi:

dr hab. Aniela Różańska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.