Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego IV 02-FL-HT-S1-PNJH-4
semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia 1, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka hiszpańskiego IV 02-FL-HT-S1-PNJH-4
Zajęcia semestr letni 2019/2020 (2019/2020L) (zakończony)
Ćwiczenia 1 (C1), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 2.47
Grota-Roweckiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 35
Prowadzący: Paulina Krawczyk
Literatura:

1. D. Álvarez (2008): Destino Erasmus 2, SGEL

2. J. Corpas (2004): Aula International 2, 3, Difusión

3. J. Muñoz (2014): Agencia Ele Avanzado, SGEL

4. M. Marzoch (2009): Pisanie po hiszpańsku, RM

5. M. Moreno, K. Prussak, M. Socorro (2011): Język hiszpański. Egzamin pisemny. Poziom rozszerzony, Nowela.

Zakres tematów:

1. Interpunkcja: przecinek, kropka, dwukropek, średnik, wielokropek (teoria i ćwiczenia w zdaniach).

2. Interpunkcja: nawias, wykrzyknik, pytajnik, cudzysłów, myślnik, łącznik (teoria i ćwiczenia w zdaniach).

3. Transkrypcja tekstu.

3. Ejercicios de sustitución de palabras baúl.

4. Enlaces oracionales. Marcadores discursivos. Conectores textuales.

7. La organización del discurso expositivo.

8. La exposición en forma descriptiva y narrativa.

9. La exposición en forma argumentativa.

10. La argumentación. Elementos de la argumentación. Modo de formular una tesis.

11. El texto expositivo-argumentativo.

12. Ćwiczenia na redagowanie i korektę teksu.

13. Oraciones circunstanciales y relativas en textos.

Metody dydaktyczne:

1. Dyskusja na podstawie tekstów o charakterze praktycznym.

2. Ćwiczenia indywidualne i w grupach, rozwiązywanie zadań: tłumaczenie zdań i wyrażeń, uzupełnianie tekstu, definiowanie pojęć, układanie historii, wykorzystywanie poznanych struktur w różnych kontekstach, łączenie fragmentów w logiczną całość, reformułowanie tekstu.

3. Projekt na podstawie artykułów popularnonaukowych.

4. Analiza tekstów modelowych, redagowanie własnych wypowiedzi pisemnych, uzupełnianie i tłumaczenie zdań, rozwiązywanie ćwiczeń poszerzających zakres słownictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiona na podstawie wyników kolokwiów pisemnych oraz pracy studenta podczas zajęć, wyliczana za pomocą średniej arytmetycznej z ocen cząstkowych. Skala oceny końcowej:

< 2,76 ndst

2,76 - 3,25 dst

3,26 - 3,75 dst+

3,76 - 4,25 db

4,26 - 4,75 db+

> 4,76 bdb

Ocena z kolokwium pisemnego wystawiona na podstawie skali:

65% - 71% => dostateczny (3)

72% - 78% => dostateczny plus (3+)

79% - 85% => dobry (4)

86% - 92% => dobry plus (4+)

93% - 100% => bardzo dobry (5)

Ocena pracy pisemnej wystawiona na podstawie dziesięciopunktowej skali:

0 - 6,49 => ndst

6,5 - 6,99 => dst

7,0 - 7,49 => dst +

7,5 - 8,49 => db

8,5 - 8,99 => db+

9,0 - 10 => bdb

Częściami składowymi oceny są :

1. Zgodność z tematem (1pkt)

2. Struktura (2pkt)

3. Różnorodność językowa (3pkt)

4. Poprawność językowa (4pkt)

Popełnienie błędów w ilości stanowiącej ponad 15% całego tekstu skutkuje uzyskaniem mniej niż 6,5pkt, a co za tym idzie wystawieniem oceny niedostatecznej.

Uwagi:

praca z tekstem - Język hiszpański - studia pierwszego stopnia, stacjonarne - II rok, 4 semestr grupa A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.