Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny 12-PE-WIP-S2-6WM
semestr letni 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wykład monograficzny 12-PE-WIP-S2-6WM
Zajęcia semestr letni 2019/2020 (2019/2020L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 12:15
sala 104
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Alina Szczurek-Boruta
Literatura:

Adrjan B.: (2011): Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków .

Bertalanffy L (1984).: Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój zastosowania. Przekład E. Woydyłło-Woźniak, PWN, Warszawa.

Bruner J.(2006): Kultura edukacji. Przekł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz. Wstęp A. Brzezińska. Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Duraj-Nowakowa K. (1997): Modelowanie systemowe w pedagogice. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

Duraj-Nowakowa K. (2008): Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór. Wydawnictwo UR, Rzeszów.

Gołaszewski T. (1977): Szkoła jako system społeczny. Wyd. I, PWN, Warszawa.

Kuźma J. (2005): Nauki o szkole: studium monograficzne, zarys koncepcji. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Schulz R. (2018): Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Śliwerski B. (2009): Współczesna myśl pedagogiczna: znaczenia, klasyfikacje, badania. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Śliwerski B. (2010): Współczesne teorie i nurty wychowania. Wyd. 7. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Szczurek-Boruta A.(2007): Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości – szkice pedagogiczne. WEiNoE Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Szczurek-Boruta A. (2007): Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo – studium pedagogiczne. Wyd. UŚ, Katowice.

Szczurek-Boruta A. (2013): Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Szczurek-Boruta A. (2014): O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości – konteksty, opinie studentów, propozycje. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Szczurek-Boruta A. (2017): Doświadczanie, rozumienie i postrzeganie rzeczywistości społecznej i zawodowej oraz praktyki działania pedagogicznego nauczycieli Pogranicza. W: Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Szafrańska A.: Sfery życia duchowego dzieci, młodzieży i dorosłych – studium z pogranicza polsko-czeskiego. T.4. O nauczycielach ich spostrzeganiu świata społecznego i aktywności. WEiNoE UŚ, SWEM, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Szczurek-Boruta A. (2018): Young people’s identity capital and social participation in the life of the local community. “Polish Journal of Educational Studies” 2018, LXXI, s. 81-91.

Szczurek-Boruta A. (2019): Youth and school – about partially separated systems.”Pedagogika Społeczna” 2019, nr 3.

Zakres tematów:

Treści poszczególnych wykładów związane są ze szczegółowymi tezami, a poszczególne zagadnienia oparte są o autorskie ujęcie omawianych zagadnień i podaną literaturę.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, problemowy, ilustrowany

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega praca egzaminacyjna, a w niej znajomość treści programowych wykładu, umiejętność krytycznego i refleksyjnego podejścia do problematyki wykładu, znajomość literatury przedmiotu.

Egzamin pisemny obejmuje: znajomość zagadnień przedmiotowych modułu oraz znajomość wybranych fragmentów podanej literatury i wykorzystanie jej do oceny zjawisk związanych z funkcjonowaniem szkoły jako systemu.

Kryteria oceny:

- ocena bardzo dobra - uzyskanie 9-10 pkt.

- ocena dobra - 7-8 pkt.

- ocena dostateczna - 5-6 pkt.

- ocena niedostateczna poniżej 5 pkt.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.