Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe cz.2 12-PE-WIP-S1-7SD.2
semestr zimowy 2019/2020
seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe cz.2 12-PE-WIP-S1-7SD.2
Zajęcia semestr zimowy 2019/2020 (2019/2020Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 246
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 4
Prowadzący: Małgorzata Zalewska-Bujak
Literatura:

W zależności od obranego tematu pracy dyplomowej oraz literatura metodologiczna np.:

1. Babbie E., Podstawy badań społecznych. Warszawa 2009, PWN

2. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, tłum. Witold Betkiewicz, WN PWN, Warszawa 2003;

3. Bocheński J.M., Współczesne metody myślenia. Poznań 1992, ,,W drodze”

4. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych. Warszawa 2007

5. Creswell J. W.: Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe, mieszane. przeł. J. Gilewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

6. Dykcik W.,(red.). Pedagogika specjalna. Poznań 2011, Wyd. UAM

7. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotowywać prace dyplomową lub doktorską. Kraków 1998, Universitas

8. Hałas E., Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń. Nowe wydanie, WN PWN, Warszawa 2006;

9. Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały, red. Danuta Urbaniak-Zając, Jacek Piekarski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001;

10. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Warszawa 2004, PWN

11. Kargulowa A., Poradnictwo. Kontynuacja dyskursu. Warszawa 2011, PWN

12. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, WN PWN, Warszawa 2000;

13. Kvale S., Interview. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, przekład i red. naukowa Stanisław Zabielski, Trans Humana, Białystok 2004;

14. Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Warszawa 2002

15. Lewowicki T., Szkic do dziejów metodologii pedagogiki, Rocznik Pedagogiczny t. 24, KNP PAN, Radom 2001;

16. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2007.

17. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2006.

18. Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, WN PWN, Warszawa 2001;

19. Malewski M., Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją, Kultura i Edukacja 1997 nr 1-2;

20. Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, red. Dariusz Kubinowski i Marian Nowak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006;

21. Metody badań jakościowych, T.1-2. Red. nauk N.K. Denzin, Y. S. Lincoln. Warszawa 2010, PWN

22.

23. Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, przekład Stanisław Zabielski, Wydawnictwo Trans Humana Białystok 2000;

24. Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna. Warszawa 2009, PWN

25. Nowak S., Metodologia badań społecznych. Warszawa 2011, PWN

26. Oster G.D., Gould P., Rysunek w psychoterapii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999;

27. Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006;

28. Paluchowski W.J., Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001;

29. 13. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 2001, Wyd. Akad. ,,Żak”

30. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008.

Zakres tematów:

Analiza literatury z metodologii badań oraz związanej z obrana problematyką badawczą. Cel i założenia badań. Określanie problematyki badawczej i rozpoznanie stanu badań nad nią. Warsztat metodologiczny (m.in. operacjonalizacja metod, technik i narzędzi badawczych). Określanie zmiennych i wskaźników badawczych. Dobór osób badanych i terenu badań. Etapy przygotowania i opracowywania poszczególnych części pracy i jej rozdziałów. Redakcja pracy naukowej. Przygotowanie do analizy i interpretacji wyników oraz opracowywania wniosków z badań.

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna z tekstem, dyskusja, burza mózgów, projekt badawczy

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania merytoryczne:

Opracowanie metodologicznej części pracy dyplomowej (m.in. opracowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie badań).

Skala ocen 2.0-5.0. Ocenie podlega: stopień rozeznania w literaturze przedmiotu podjętej problematyki badawczej, poprawność merytoryczna i językowa opracowanych części pracy dyplomowej.

Wymogi formalne projektu pracy: czcionka Times New Roman; rozmiar czcionki 12; odstęp 1,5.

Uwagi:

dr hab. M. Zalewska-Bujak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.