Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika rodziny W6-PE-WZ-N1-3PRO
semestr letni 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika rodziny W6-PE-WZ-N1-3PRO
Zajęcia semestr letni 2019/2020 (2019/2020L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 10:15 - 11:45
sala 020
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Urszula Klajmon-Lech
Literatura:

S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke: Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.

Janke A. W. (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, Wyd. Akapit, Toruń 2004;

M. Karwowska M.: Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego

intelektualnie. Wyd. UKW, Bydgoszcz 2007

M. Karwowska: Wspieranie rodziny dziecka ƒniepełnosprawnego

umysłowo. Wyd. Impuls, Kraków 2003.

B. Krzesińska-Żach: Pedagogika rodziny. Lublin 2007, Wyd. Trans Humana.

Wilk J., Pedagogika rodziny, Wyd. KUL, Lublin 2002.

J. Brągiel (red.): Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013

H. Cudak: Pedagogika rodziny: opieka i wychowanie we współczesnej rodzinie. Wyd. WSHE, Łódź 2006.

U. Klajmon-Lech: Trajektoria rodziców dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi. Formy społecznego wsparcia. Toruń 2018, Wyd. Adam Marszałek.

B. Krzesińska-Żach: Pedagogika rodziny. Wyd. Trans Humana, Białystok 2005

A. I. Brzezińska, A. Resler-Maj i in.: Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności. Wyd. GWP, Gdańsk 2009

B. Krajewska: Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe. Wyd. Impuls, Kraków 2009.

A.W. Janke: Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku. Perspektywy zmiany społecznej w edukacji, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002.

B. Cytowska, B. Winczura (red.): Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Wyd. Impuls 2008, Kraków 2008

M. Ziemska: Postawy rodzicielskie. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2009.

Zakres tematów:

1. Przedmiot pedagogiki rodziny i problematyka zainteresowań. Podstawowe pojęcia.

2. Przemiany współczesnej rodziny w Polsce.

3. Wychowawcza funkcja rodziny. Style wychowania w rodzinie.

4. Postawy rodzicielskie.

5. Kultura pedagogiczna rodziców. Pedagogizacja rodziny.

6. Ojciec i jego rola w rodzinie.

7. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej w Polsce.

8. Rodzina w środowisku wielokulturowym.

9. Diagnozowanie środowiska rodzinnego.

10. Jak badać rodzinę – propozycje metodologiczne.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjno-problemowy z prezentacją mulitimedialną

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny z treści wykładu i wybranych treści ćwiczeń. Sesja egzaminacyjna. Studenci aktywnie uczestniczący w zajęciach będą mieli możliwość zaliczenia przedmiotu w terminie zerowym. Wymagana będzie wysoka frekwencja na wykładach oraz aktywność na ćwiczeniach potwierdzona przez prowadzącego zajęcia.

Uwagi:

Ped. POWiWDŻwR, sem. 2 niestacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.