Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika pracy 06-PE-OP-S1-09
semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika pracy 06-PE-OP-S1-09
Zajęcia semestr letni 2019/2020 (2019/2020L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15
sala 9
Grażyńskiego jaki jest adres?
co drugi czwartek (nieparzyste), 13:45 - 15:15
sala 7
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Teresa Wilk
Literatura:

Nowacki T. W.: Praca ludzka. Analiza pojęcia. Radom 2008.

Wiatrowski Z.: Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz 2005.

Wiatrowski Z., Januszko U., Bednarczyk H. (red.): Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej. Warszawa 2003

- Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2007.

Bańka A.: Psychologiczne doradztwo karier, Poznań 2007.

Bańka J.: Narodziny filozofii nauki o pracy w Polsce. Warszawa 1970.

Bauman Z.: Praca konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006.

Bezrobotni o swoim położeniu życiowym. Raport z badań, BS/90/2008, CBOS, Warszawa 2008.

Druckner P.: Zarządzanie XXI wieku, Warszawa 2010.

Furmanek W.: Zarys humanistycznej teorii pracy, Warszawa 2008.

Kwiatkowski E.: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa 2006.

Suchar M.: Kariera i rozwój zawodowy. Gdańsk 2003.

Wołk Z.: Kultura pracy etyka i kariera zawodowa. Radom 2009.

Strużyna A.: Instytucjonalne doradztwo zawodowe. Poznań 2005.

Baron J.: Wychowawcza rola środowiska pracy. Warszawa 1989.

Czarnecki K.: Psychologia zawodowego rozwoju. Kraków 1998.

Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Kraków 1998.

Encyklopedia Ojca św. Jana Pawła II. O pracy ludzkiej „Laborem exercens” 1981.

Pomykało W.: Encyklopedia pedagogiczna Warszawa 1993.

Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wrocław 1973.

Kwiatkowski S.: Kształcenie zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej. Warszawa 1994..

Nowacki T., Wiatrowski Z. (red.): Mały słownik pedagogiki pracy. Warszawa 1977.

Nowacki T. (red.): Metodologia pedagogiki pracy. Warszawa 1979.

Nowacki T.: Zawodoznawstwo. Radom 2003.

Kowalewska S.: Humanizacja pracy. Warszawa 1971.

Petrulewicz B. (red.): Problemy pracy i kwalifikacji pracowników w okresie przemian. Zielona Góra 1996.

Radziewicz –Winnicki A.: Emeryci i renciści wobec sytuacji społecznego ubóstwa. Katowice 1997.

Sarapata A.: O zadowoleniu i niezadowolenia z pracy. Warszawa 1977.

Szewczyk J.: Filozofia pracy. Kraków 1971.

Suchy S.: Jak zdobyć zawód i pracę. Radom 1995.

Bednarczyk H. (red.): Teoretyczno – metodyczne problemy rozwoju kształcenia zawodowego. Radom 1995.

Bednarczyk H. (red.): Wokół problemów kształcenia ustawicznego. Radom 1999.

Wyszyński S.: Duch pracy ludzkiej. (Myśli o wartości pracy). Poznań 1957.

Sloman M.: Strategia szkolenia pracowników. Warszawa 1997.

Gerlach R. (red.): Edukacja wobec rynku pracy. Realia – możliwości – perspektywy. Bydgoszcz 2003.

Furmanek W.: Podstawy edukacji zawodowej. Rzeszów 2001.

Wołk Z.: Kultura pracy. Sulechów 2000.

„Pedagogika Pracy” , „Polityka”, „Pedagogika Społeczna”

Zakres tematów:

11. Uwarunkowania wyboru zawodu. Rozwój zawodowy młodzieży. Pedagog pracy, doradca zawodowy – rola zadania.

2. Globalizacja a przemiany na rynku pracy. Indywidualizacja i współdziałanie.

3. Bezrobocie a oferty na rynku pracy – rzeczywistość polska i europejska. Kodeks pracy.

4. Zjawiska patologiczne w pracy, lobbing, dyskryminacja (wiek, płeć), relacje społeczne, kultura współpracy. Różnice zawodowe. Możliwości wsparcia i pomocy.

5. Rozmowa kwalifikacyjna, materiały prezentujące jednostkę poszukującą pracy: CV. List motywacyjny. Zasady i metody prezentacji.

6. Praca dzieci i młodzieży – świadomy wybór czy ekonomiczna konieczność ?

7. Czas pracy – czas emerytury, aktywność zawodowa a jakość życia: zdrowie, czas wolny, rodzina, aktywność społeczna.

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna

Merytoryczny udział w pracy 2-3 osobowej grupy studentów. Przygotowanie scenariuszy zajęć. Aktywny udział w dyskusji, gry dydaktyczne, formy teatralne/plastyczne. Kolokwium. Prasówka – informacje dotyczące aktualnych problemów związanych z pracą.

Na każdych zajęciach ćwiczeniowych studenci prezentować będą opracowane scenariusze zajęć, ocena dyskusji oraz przygotowania i zaangażowania w formy teatralne/inne, gry dydaktyczne.

Ocena aktywności w dyskusji grupowej:

Oceniana będzie częstotliwość wypowiadania się na zajęciach oraz jakość wniesionej do dyskusji wiedzy. Zaznaczenie aktywności studenta następuje na liście obecności – oceny cząstkowe.

Na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych prowadzący zajęcia podsumowuje uzyskane przez każdego studenta aktywności, ocenia przygotowane scenariusze, aktywność własną.

Kolokwium:

Oceniana będzie znajomość podstawowych pojęć z pedagogiki pracy, zagadnień z zakresu miejsca i roli pracy w codziennym życiu, sytuacji na rynku/rynkach pracy, zagadnień kształcenia i poszukiwania pracy oraz sytuacji problemowych w obszarze aktywności vs. braku aktywności na rynku pracy.

Praca pisemna, na każdych zajęciach test sprawdzający. Rozkład ocen:

Bardzo dobry – 91%- 100%

Dobry plus - 81%-90%

Dobry – 71%-80%

Dostateczny plus – 61%- 70%

Dostateczny – 50% - 60%

Niedostateczny – 0%- 49%

Ocena końcowa ogłoszona zostają na ostatnich ćwiczeniach. Niezliczone kolokwium, student będzie poprawiał w formie ustnej w wyznaczonym regulaminem terminie.

Na podstawie oceny uzyskanej z aktywności (oceny cząstkowe), oceny z weryfikacji (test oraz scenariusz zajęć,) prowadzący wystawia ocenę końcową z ćwiczeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.