Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej [W6-PE-OT-S2-MPOW] semestr letni 2019/2020
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej [W6-PE-OT-S2-MPOW]
Zajęcia: semestr letni 2019/2020 [2019/2020L] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 108
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 7
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Gajewska G.: Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra, Wyd. PEKW „GAJA”.

Górnicka B.: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia. Opole 2015, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.

Matyjas B., Stolecka-Zuber R. (red.): Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku. Kielce 2007, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej.

Pietruszka L. (red.): Opieka, wychowanie, wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej. Lublin 2016, Wyd. KUL.

Szczepańska M. (red.): Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kontekst teoretyczny. Tom I. Gdynia 2015, Akademia Marynarki Wojennej.

Wójcik E.: Metody aktywizujące w pracy grup. Kraków 2000, Wyd. Rubikon.

Apel D. (red.): Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne. Kraków 2009, Wyd. Impuls.

Badora S.: Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej. Tarnobrzeg 2009, Wyd. PWSZ.

Brańka Z. (red.): Podmioty opieki i wychowania. Kraków 2002, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Fuchs B.: Gry i zabawy na dobry klimat w grupie. Kielce 1999, Jedność.

Gajewska G. Bazydło – Stodolna K.: Teoretyczno – metodyczne podstawy pracy opiekuńczo –wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych. Zielona Góra 2005, PEKW Gaja.

Gajewska G., Doliński A. : Teoretyczno – metodyczne aspekty wychowania a warsztat pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. Zielona Góra 2002, PEKW „Gaja”.

Jundził E., Pawłowska R.: Pedagogika opiekuńcza. Przyszłość – teraźniejszość – przyszłość. Gdańsk 2008.

Kamińska U.: Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2003.

Kelm A.: Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2000, Wyd. Żak.

Piekarski J., Pilch T., Theiss W., Urbaniak-Zając D. (red.): Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. Łódź 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wosik-Kawala D. (red.): Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze. Lublin 2011, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Zakres tematów:

1-2. Sylwetka nauczyciela, wychowawcy, opiekuna

3. Warsztat pracy opiekuna-wychowawcy

4. Planowanie (projektowanie) działalności opiekuńczo-wychowawczej

5. Poznawanie wychowanków i diagnoza ich sytuacji wychowawczej. Potrzeby i problemy uczniów

6-13. Przeprowadzenie zaplanowanych działań opiekuńczo-wychowawczych

14. Innowacje w działalności opiekuńczo-wychowawczej

15. Zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne – cele i zadania

16. Komunikacja interpersonalna w szkole

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metody aktywizujące, praca z tekstem, burza mózgów, analiza indywidualnych przypadków, zajęcia warsztatowe

Metody i kryteria oceniania:

1. Prezentacja - przeprowadzenie zaplanowanych działań opiekuńczo-wychowawczych. Sprawdzenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Studenci dokonują samooceny własnych umiejętności, a także są oceniani przez pozostałych studentów i prowadzącego grupę.

2. Projekt - zaprojektowanie trzech jednostek metodycznych w formie konspektu zbiorczego. Zajęcia świetlicowe o dowolnej tematyce zaproponowanej przez studentów. Konspekt powinien zawierać: grupę docelową, czas trwania zajęć, cel ogólny, cele szczegółowe, metody pracy, formy pracy, środki dydaktyczne, przebieg zajęć.

• wymagania edytorskie: czcionka 12-Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy o szerokości 2,5 cm ze wszystkich stron. Tekst wyjustowany. Piśmiennictwo umieścić w przypisie.

• Pełną treść piśmiennictwa zawierającą nazwisko autora (autorów) z pierwszą literą imienia, tytuł publikacji, miejsce i rok wydania, wydawnictwo, należy sporządzić w bibliografii na końcu tekstu.

Uwagi:

POWzTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)