Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii [W1-KP-S1-PP] semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy psychologii [W1-KP-S1-PP]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 16
Prowadzący: Marcin Moroń
Literatura:

Literatura podstawowa:

Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2012). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk – S-ka.

Birch A. (2006). Psychologia rozwoju w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa: PWN.

Heszen. I. i Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kenrick, D., Neuberg, S. i Cialdini R. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice.

Gdańsk: GWP.

Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zimbardo, P., Johnson, R. L., i McCann, V. (2017). Psychologia kluczowe koncepcje. Tom 1. Warszawa: PWN.

Literatura dodatkowa:

Balawajder K. (1998). Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [cz. II]

Brycz, H. (2012). Człowiek instrukcja obsługi: przewodnik po zachowaniach społecznych. Sopot: Smak Słowa.

Czapiński, J. (2012). Psychologiczne teorie szczęścia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowiek (s. 51-102). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Delle Fave, A.,Brdar, I.,Wissing, M. P., Araujo, U., Castro Solano, A., Freire, T., Hernández-Pozo, M. D. R., Jose P., Martos, T., Nafstad, H. E.,Nakamura, J., Singh, K. i Soosai-Nathan, L. (2016). Lay definitions of happiness across nations: The primacy of inner harmony and relational connectedness. Frontiers in Psychology, 7, 30.

Hock, R. R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: GWP.

Jarymowicz, M. (2000). Psychologia tożsamości. W: J. Strelau (red.), Psychologia podręcznik akademicki (s. 107-125). Gdańsk: GWP.

Kaczmarek, Ł. D. (2016). Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.

Kasser, T. (2008). Dobre życie czy życie dobrami? Psychologia pozytywna i poczucie dobrostanu w kulturze konsumpcji. W: P. A. Linlay i S. Joseph (red), Psychologia pozytywna w praktyce (s. 42-58). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łukaszewski W. (2003). Wielkie pytania psychologii. Gdańsk: GWP. [r. Czy można poznać

człowieka? Czy można poznać samego siebie? oraz/lub r. Czy człowiek ma wiele twarzy?)

Łukaszewski, W., Doliński, D., Fila-Jankowska, A., Maruszewski, T., Niedźwieńska, A.,

Oleś, P. i Szkudlarek, T. (2012). Tożsamość. Trudne pytanie kim jestem. Sopot: Smak Słowa.

Wilmot, W.W. i Hocker, J.L. (2011). Konflikty między ludźmi. Warszawa: PWN. [rozdział 1 i 3]

Zakres tematów:

Zajęcia 1. Człowiek w sytuacji. Podstawowe perspektywy i metody badawcze w psychologii. Najważniejsze eksperymenty psychologiczne.

Zajęcia 2. Elementy psychologii poznawczej. Postrzeganie siebie i innych. Zasada oszczędności poznawczej i dysonans poznawczy w spostrzeganiu społecznym.

Zajęcia 3. Psychologia postrzegania siebie. Konstrukt Ja i jego funkcje.

Zajęcia 4. Człowiek wobec wyzwań. Stres, emocje i podstawowe zasoby psychiczne człowieka.

Zajęcia 5. Elementy psychologii społecznej. Relacje międzygrupowe i konflikty międzyludzkie. Poziomy konfliktu. Strategie zachowania w sytuacji konfliktu.

Zajęcia 6. Elementy psychologii rozwojowej.

Zajęcia 7. Elementy psychologii pozytywnej.

Zajęcia 8. Podsumowanie i zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne, case study, praca w małych grupach, eksperymenty

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia ćwiczeń konieczna jest:

(1) obecność w wymiarze ujętym w Regulaminie studiowania w Uniwersytecie Śląskim, a ponadto:

(2) zaliczenie kolokwium zawierającego pytania otwarte i zamknięte, przeprowadzone w formie elektronicznej za pomocą platformy Moodle;

Kryteria punktacji wyniku kolokwium

50 – 59% (wyniku maksymalnego) - dostateczny

60 – 69% - dostateczny plus

70 – 79% - dobry

80 – 89% - dobry plus

90% i wyżej - bardzo dobry

(3) za aktywny udział w zajęciach (udział w dyskusji, pomoc w realizacji badań, prezentacje dodatkowych zagadnień) można uzyskać dodatkowe 5% do oceny z kolokwium.

Uwagi:

1 semestr komunikacji promocyjnej i kryzysowej I st.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)