Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet 4. Człowiek w świecie rzeczy i pieniędzy 06-PS-SM-104.05
semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Fakultet 4. Człowiek w świecie rzeczy i pieniędzy 06-PS-SM-104.05
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 67
Limit miejsc: 78
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Małgorzata Górnik-Durose
Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich (wyd. II). Gdańsk: GWP.

Górnik-Durose, M. (2002). Psychologiczne aspekty posiadania – między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Tyszka, T. (red.) (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.

Zaleśkiewicz, T. (2012). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: PWN

Maison, D., Stasiak, K. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: PWN.

Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Warszawa: Ofucyna Wydawnicza SGH.

Barber, B., R. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Muza

Dittmar, H. (red.) (2008). Consumer Culture, Identity and Well-Being. New York: Psychology Press.

Gąsiorowska, A. (2014). Psychologiczne znaczenie pieniędzy. Warszawa, PWN.

Goszczyńska, M., Górnik-Durose, M. (red.) (2010). Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja. Warszawa: Difin (wybrane rozdziały)

Górniak, J. (2000). My i nasze pieniądze. Kraków: AUREUS (rozdz. „Pieniądz jako zjawisko społeczne”, s. 17-50)

Górnik-Durose, M., Zawadzka, A.M. (Red.) (2012). W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia. Warszawa: Difin (wybrane rozdziały)

Górnik-Durose, M.E., Pilch, I. (2016). The dual nature of materialism. How personality shapes materialistic value orientation. Journal of Economic Psychology, 57, 102-116.

Kasser, T. (2007). Dobre życie czy życie dobrami? Psychologia pozytywna i poczucie dobrostanu w kulturze konsumpcji. W: P.A. Linley, S. Joseph (red.) Psychologia pozytywna w praktyce ( ss. 42-58)Warszawa:

Lea, S.E.G., Webley, P. (2006). Money as a tool, money as a drug. The biological psychology in strong incentive. Behavioral and Brain Sciences, 29, 161-209.

Miller, G. (2010). Teoria szpanu. Warszawa: Prószyński i S-ka, s. 283-305.

Nicolao, L.; Irwin, J., R.; Goodman, J., K. (2009) Happiness for Sale: Do Experiential or Material Purchases Lead to Greater Happiness? Journal of Consumer Research, 36, 188-198

Niesiobędzka, M. (2013). Dlaczego nie lubimy płacić podatków? Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR

Van Boven, L. (2005). Experientialism, Materialism, and the Pursuit of Happiness. Review of General Psychology , 9, (2), 132–142. Zawadzka, A.M., Górnik-Durose, M. (red.) (2011). Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu – psychologiczne ścieżki współzależności. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały)

Zhou, X., Vohs, K.D., Baumeister, R.F. (2009). The Symbolic Power of Money. Psychological Science, 20, 700-706.

Zakres tematów:

Zajęcia przygotowują studentów – od strony teoretycznej, praktycznej i etycznej – do realizacji pewnych zadań zawodowych w biznesie i marketingu, w zakresie pomocy psychologicznej i wspierania indywidualnego rozwoju, a przede wszystkim do refleksyjnego i krytycznego uczestniczenia we współczesnej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej.

1. Przedmioty materialne w relacjach międzyludzkich – rola i funkcje

2. Obiekty rynkowych pożądań – po co i na co wydajemy swoje pieniądze i co z tego wynika

3. Relacje człowieka ze światem rzeczy materialnych - dlaczego potrzebujemy rzeczy i pieniędzy

4. Relacje człowieka ze światem rzeczy materialnych – do czego potrzebujemy rzeczy i pieniędzy (ekonomiczna i psychologiczna funkcjonalność zasobów materialnych)

5. Pieniądze jako szczególne zasoby materialne; ich znaczenie psychologiczne i problemy w posługiwaniu się nimi (wydawanie, oszczędzanie, inwestowanie, zaciąganie kredytów)

6. Materializm jako cecha kultur i jednostek

7. Minimalizm – istota i uwikłania psychologiczne

8. Mechanizmy podejmowania decyzji konsumenckich

9. Rola właściwości indywidualnych w zachowaniach konsumenckich

10. Kulturowe wyznaczniki zachowań konsumenckich

11. Reklama i marketing z psychologicznej perspektywy

12. Godność i szczęście w konsumpcyjnym świecie – materialne wyznaczniki jakości życia

13. Patologie konsumpcji i posiadania

14. Jak z pożytkiem dla siebie uczestniczyć w rynkowej grze

15. Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii ekonomicznej w praktyce psychologicznej

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny, prezentacje multimedialne, analiza przypadków

Metody i kryteria oceniania:

Wyniki egzaminu pisemnego, w trakcie którego student/ka będzie pisał/a esej na temat wskazany przez egzaminatora (wybór z trzech tematów) oraz odnosił/a się do przypadku, zawierającego opis konkretnego problemu z zakresu relacji człowieka ze światem dóbr materialnych . Za każdą część będzie można uzyskać maksymalnie 30 pkt. Ocena końcowa będzie wystawiana wedłu następującej skali:

< 30 pkt. – ocena niedostateczna

30 – 36 pkt. – ocena dostateczna

37 – 42 pkt. – ocena dostateczna plus

43 – 48 pkt. – ocena dobra

49 – 54 pkt. – ocena dobra plus

55 – 60 pkt. – ocena bardzo dobra

Uwagi:

Zajęcia prowadzone za pośrednictwem MS TEAMS i MOODLE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.