Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium w języku angielskim [W1-DF-S2-KJA] semestr letni 2020/2021
Konwersatorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Konwersatorium w języku angielskim [W1-DF-S2-KJA]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Fabjański
Strona domowa grupy: https://el.us.edu.pl/wh/course/view.php?id=1095
Literatura:

LISTA LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH:

DOING PHILOSOPHY: A PRACTICAL GUIDE FOR STUDENTS (public domain, Academia.edu)

THE PHILOSOPHY BOOK: BIG IDEAS SIMPLY EXPLAINED (public domain: cabmakassar.org)

PHILOSOPHICAL COMIC STRIPS

Inne materiały dostarczone przez wykładowcę podczas zajęć.

Zakres tematów:

Wprowadzenie

Seneka o przyjaźni

Spotkanie terapeutyczne

Seneka o bezpodstawnym strachu

Scenki terapeutyczne na podstawie komiksów filozoficznych, część 1

Platon w pigułce

Scenki terapeutyczne na podstawie komiksów filozoficznych, cześć 2

Seneka o czasie

Scenki terapeutyczne na podstawie komiksów filozoficznych, cześć 3

Seneka o odwadze

Scenki terapeutyczne na podstawie komiksów filozoficznych, cześć 4

Seneka o spokojnej rozmowie

Sympozjum

Metody dydaktyczne:

Kurs odbywa się formie nauczania zdalnego na platformach Moodle i MS Teams:

moodle link: https://el.us.edu.pl/wh/course/view.php?id=1095

moodle password: convers

teams link:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a334b042d148d4cf7833faa56ce79f028%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0dabf667-c561-493d-a8a2-d47b8090f92f&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

teams code: dtd5lzd

Metody podające:

wykład konwersatoryjny (przeplatanie fragmentów mówionych wykładu z wypowiedziami studentów)

Metody poszukujące (problemowe):

lektura tekstów źródłowych, analiza i interpretacja tekstów, dyskusja, debata, studium przypadku, prezentacja, przygotowanie i realizacja wystąpienia na sympozjum

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z opisem modułu, student uczestniczący w konwersatorium osiąga co następuję:

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin stanowiących podstawy teoretyczne dla doradztwa filozoficznego i coachingu, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- posiada pogłębioną umiejętność pisania prac naukowych i popularyzatorskich w języku obcym na tematy związane z doradztwem filozoficznym i coachingiem w oparciu o wiedzę interdyscyplinarną,

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie coachingu lub doradztwa filozoficznego,

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania pisemnych prac naukowych w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych,

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym doskonalenia kompetencji związanych ze znajomością języka obcego.

Aby osiągnąć powyższe efekty uczenia się, poproszę studentów o wykonanie serii zadań na zajęciach (podczas spotkań na platformie TEAMS). Poproszę ich także o wykonanie pewnych ćwiczeń przygotowawczych na platformie Moodle pomiędzy spotkaniami na Teams'ach. Za ćwiczenia wykonane na platformie Moodle studenci mogą otrzymać do 40 punktów. Ocena na koniec semestru wyliczana jest na podstawie odsetka uzyskanych przez studenta punktów w stosunku do 100% punktów możliwych do zdobycia. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie 65% wszystkich możliwych punktów. Skala ocen jest następująca:

0 to 64—ndst/fail (2)

65 to 71—dst/pass (3)

72 to 78—dst plus/satisfactory (3,5)

79 to 85—db/good (4)

86 to 92—db plus/very good (4,5)

93 to 100—bdb/excellent (5)

Uwagi:

4 sem. doradztwo filozoficzne i coaching, stacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)