Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka I 01-BI-S1-PLI05
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 18

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka I 01-BI-S1-PLI05
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 18 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 13:00
sala sale KM
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 1
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Tomasz Płociniczak
Literatura:

Artykuły naukowe wyszukiwane samodzielnie przez Studenta w ogólnodostępnych bazach w tym www.sciencedirect.com.

Artykuły naukowe przekazane Studentowi przez promotora.

Zakres tematów:

Tematyka pracy obejmuje zagadnienia związane z bio- i fitoremediacją terenów skażonych substancjami ropopochodnymi.

Omawiane będą biologiczne metody oczyszczania środowisk skażonych ze szczególnym uwzględnieniem roli mikroorganizmów w tych procesach.

Metody dydaktyczne:

Praca Studenta pod opieką promotora pracy.

Kolejne etapy będą omawiane i weryfikowane w formie zdalnej (e-mail, Platforma Teams).

Przewidziane są: praca z materiałem źródłowym, praca z bazami komputerowymi, konsultacje, dyskusje w celu wyjaśnienia i omówienia treści związanych z realizacją tematu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z umiejętności praktycznych oraz planu pracy licencjackiej wraz z wykazem piśmiennictwa.

OCENA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, skrupulatnie sporządza dokumentację do pracy, aktywnie uczestniczy w dyskusjach.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, poprawnie sporządza dokumentację, uczestniczy w dyskusjach.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań, jest słabo zaangażowany w realizację tematu pracy, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację.

Niedostateczny: student nie jest zaangażowany w prace wyznaczone przez prowadzącego, nie rozumie sensu powierzonych zadań, niedbale je wykonuje, nie prowadzi dokumentacji, nie potrafi dyskutować.

OCENA PLANU PRACY LICENCJACKIEJ WRAZ Z WYKAZEM PIŚMIENNICTWA:

ocenie podlega kreatywne podejście do procesu tworzenia planu własnej pracy naukowej; jakość zgromadzonych materiałów źródłowych oraz stopień ich przetworzenia oraz merytoryczna i formalna poprawność planu licencjackiej:

Bardzo dobry: przemyślany i logiczny plan pracy, poprawny merytorycznie, wykonany starannie, zaprezentowany w dojrzały sposób, w wyznaczonym czasie.

Dobry: przemyślany i logiczny plan pracy, z nielicznymi błędami merytorycznymi, wykonany starannie, w wyznaczonym czasie.

Dostateczny: plan pracy niekompletny świadczący o słabym stopniu przetworzenia materiałów źródłowych, zawiera nieliczne błędy merytoryczne, jego poprawa wymaga ingerencji opiekuna, wykonany w wyznaczonym czasie.

Niedostateczny: plan pracy jest niekompletny, zawiera błędy merytoryczne, wykonany niestarannie, brak przetworzenia materiałów źródłowych, niewykonany w wyznaczonym czasie.

Uwagi:

dr Tomasz Płociniczak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.