Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka I 01-BI-S1-PLI05
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka I 01-BI-S1-PLI05
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 13:00
sala sale KBiOP
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 2
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Alina Urbisz, Gabriela Woźniak
Literatura:

Literatura obowiązkowa udostępniana i podawana jest w zależności od tematu realizowanej pracy licencjackiej. Najczęściej wykorzystywane pozycje to:

Mirek Z., Piękoś-Mirek H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. (Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków.

Matuszkiewicz W. 2013. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Urbisz A., Urbisz Al. 2004. Rośliny zielne i krzewinki Polski – rośliny pospolite, częste. Wydawnictwo „Kubajak”.

Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Oraz wybrane artykuły z botanicznych czasopism naukowych.

Literatura uzupełniająca:

Rutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski Niżowej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1986. Rośliny polskie. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków.

Oraz wybrane piśmiennictwo specjalistyczne, wiążące się z realizowanymi pracami licencjackimi.

Zakres tematów:

Studenci zapoznają się z metodyką pisania tekstów naukowych. Dwa zajęcia odbywają się w terenie – studenci zbierają materiały do dalszych prac kameralnych polegających na oznaczaniu gatunków oraz analizie zebranych danych florystycznych. Prowadzą działania związane z realizacją własnej pracy licencjackiej. Pod kierunkiem promotora pracy realizują poszczególne etapy procesu opracowywania uzyskanych wyników, zakończone weryfikacją przyjętych hipotez i sformułowaniem prawidłowych wniosków. Tematyka realizowanych prac licencjackich dotyczy szeroko rozumianej botaniki, ze szczególnym uwzględnieniem florystyki, fitogeografii, taksonomii, ekologii i biologii roślin z uwzględnieniem fitosocjologii.

Metody dydaktyczne:

Praca w terenie, zajęcia laboratoryjne, kwerenda biblioteczna oraz konsultacje bezpośrednie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa ustalana jest jako średnia ważona obejmująca:

1) 0,1 oceny za aktywność studenta na zajęciach (zaangażowanie, rzetelność, kreatywność, udział w dyskusji

2) 0,7 średniej oceny raportów z zajęć na pracowni (oznaczanie gatunków, analiza flory, bazy danych) oraz za przygotowanie przykładowego tekstu (eseju), zgodnie z zasadami pisania prac naukowych

3) 0,2 oceny za opracowanie planu pracy licencjackiej

1. Ocena ciągła umiejętności praktycznych:

Ocena bardzo dobra - student zaangażowany w realizację pracy licencjackiej, kreatywny, prawidłowo wykonujący zlecone zadania, posiadający szeroką wiedzę z danej dziedziny.

Ocena dobra - student zaangażowany, prawidłowo wykonujący zlecone zadania, posiadający wystarczającą wiedzę z danej dziedziny.

Ocena dostateczna - student wykazuje wystarczającą orientację w omawianej problematyce.

Ocena niedostateczna - student nie jest zaangażowany w czynności laboratoryjne oraz w realizację pracy licencjackiej.

2.Raporty/protokoły z pomiarów, oznaczeń/analiz:

Ocena bardzo dobra - raport zawiera wszystkie konieczne elementy, jest wykonany bezbłędnie. Brak błędów merytorycznych oraz technicznych.

Ocena dobra plus - raport zawiera wszystkie konieczne elementy, jest wykonany bezbłędnie. Brak błędów merytorycznych, ale występują niewielkie błędy techniczne.

Ocena dobra – raport zawiera wszystkie konieczne elementy. Jednak występują w nim niewielkie błędy merytoryczne.

Ocena dostateczna plus – raport zawiera wszystkie konieczne elementy. Jednak występują w nim znaczące błędy merytoryczne wymagające poprawy.

Ocena dostateczna - raport zawiera wszystkie konieczne elementy, ale niektóre z nich są przygotowane w niewystarczającym stopniu. Zawiera zarówno błędy merytoryczne jak i techniczne.

Ocena niedostateczna - raport nie jest kompletny, zawiera liczne błędy merytoryczne.

3. Plan pracy licencjackiej:

Ocena bardzo dobra - plan zawiera wszystkie konieczne elementy, jest wykonany bezbłędnie. Brak błędów merytorycznych oraz technicznych.

Ocena dobra plus - plan zawiera wszystkie konieczne elementy, jest wykonany bezbłędnie. Brak błędów merytorycznych oraz technicznych, ale występują niewielkie błędy techniczne.

Ocena dobra – plan zawiera wszystkie konieczne elementy. Jednak występują w nim niewielkie błędy merytoryczne.

Ocena dostateczna plus – plan zawiera wszystkie konieczne elementy. Jednak występują w nim znaczące błędy merytoryczne wymagające poprawy.

Ocena dostateczna - plan zawiera wszystkie konieczne elementy, ale niektóre z nich są przygotowane w niewystarczającym stopniu. Występują zarówno błędy merytoryczne jak i techniczne.

Ocena niedostateczna - plan nie jest kompletny, zawiera liczne błędy merytoryczne.

Uwagi:

dr hab. Gabriela Woźniak, prof.UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.