Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka I 01-BI-S1-PLI05
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka I 01-BI-S1-PLI05
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 13:00
sala sale KE
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 1
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Aneta Spyra
Literatura:

Kajak Z. 1998. Hydrobiologia - Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. PWN Warszawa

Lampert W., Sommer U. 2001. Ekologia wód śródlądowych. PWN Warszawa

Oryginalne prace naukowe z elektronicznych baz danych

Zakres tematów:

Treści prowadzonych zajęć dotyczą poszczególnych tematów prac licencjackich. Zasady szukania literatury i jej wykorzystanie w pracy własnej. Komputerowe bazy danych krajowe i zagraniczne (Scopus, Web of Science, Arianta). Doskonalenie warsztatu naukowego i analiza specjalistycznych tekstów naukowych. Weryfikacja materiałów źródłowych wykorzystywanych przez studenta w trakcie przygotowania pracy licencjackiej. Zasady przygotowywania i pisania pracy licencjackiej, tworzenie zestawień tabelarycznych i graficznych. Konsultacja zawartości merytorycznej planu (konspektu) pracy licencjackiej i poszczególnych jej rozdziałów oraz doboru materiałów źródłowych ze specjalistycznych czasopism i książek naukowych, w tym literatury angielskojęzycznej.

Metody dydaktyczne:

Praca samodzielna lub w zespole (on-line Platforma Teams). Praca z materiałem źródłowym, obserwacja, pokaz, praca z bazami komputerowymi, konsultacja, dyskusja, wyjaśnianie i omówienie treści związanych z realizacją tematu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę każdej z form aktywności na zajęciach.

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną z:

- oceny ciągłej umiejętności praktycznych

- planu (konspektu) pracy licencjackiej wraz z wykazem piśmiennictwa

OCENA CIAGŁA UMIEJETNOŚCI PRAKTYCZNYCH:

Ocenie podlega przygotowanie teoretyczne do zajęć, zaangażowanie studenta w wykonywane zadania badawcze oraz udział w dyskusji dotyczącej podejmowanych problemów badawczych.

Aktywność studenta oceniana jest na każdych zajęciach w skali 1 (aktywny) lub 0 (nieaktywny).

Ocena końcowa jest obliczona według następującej skali:

12-13 pkt: bdb.

11 pkt: db.+

9-10 pkt: db.

8 pkt: dst.+

6-7 pkt: dst.

≤ 5 pkt: ndst.

Ocenie podlega przygotowanie teoretyczne do zajęć, aktywność i zaangażowanie, rzetelność i poprawność wykonania zadań.

OPRACOWANIE PLANU PRACY LICENCJACKIEJ:

Warunkiem zaliczenia tej formy aktywności jest uzyskanie pozytywnej oceny planu (konspektu) pracy licencjackiej oddanego w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą:

bdb. – plan pracy licencjackiej jest kompletny, pozbawiony błędów merytorycznych,

db. – plan pracy licencjackiej jest poprawny, ale niekompletny, zawiera drobne błędy merytoryczne,

dst. – plan pracy licencjackiej zawiera błędy merytoryczne i wymaga znacznego uzupełnienia,

ndst. – plan pracy licencjackiej zawiera liczne błędy merytoryczne świadczące o braku podstawowych wiadomości i znajomości podstawowej literatury przedmiotu związanej z tematem

Uwagi:

dr hab. Aneta Spyra, prof.UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.