Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka I 01-BI-S1-PLI05
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka I 01-BI-S1-PLI05
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 13:00
sala sale KE
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 1
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Joanna Kohyt
Literatura:

Oryginalne i przeglądowe prace naukowe. Podręczniki wskazane przez prowadzącego.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie z zasadami pisania prac licencjackich

2. Kwerendy piśmiennictwa z zakresu realizowanego tematu pracy licencjackiej

3. Doskonalenie umiejętności analizy tekstów i poznanie specjalistycznej terminologii polskiej i angielskojęzycznej

5. Omawianie i dyskusja nad zebranymi materiałami

6. Przygotowywanie wstępnego wykazu literatury tematycznie związanej z realizowanym tematem pracy

7. Przedstawienie planu pracy licencjackiej i ogólnego zakresu treści w poszczególnych rozdziałach pracy licencjackiej

Metody dydaktyczne:

Praca z materiałem źródłowym, praca z bazami komputerowymi. Dyskusja problemów naukowych z promotorem pracy związanych z realizacją tematu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona ocen z dwóch aktywności studenta:

- ciągłej oceny pracy z literaturą dot. problematyki pracy licencjackiej (0,6)

- plan pracy licencjackiej (0,4)

Kryteria:

Ocenie podlega praca z artykułami i podręcznikami. Prowadzący w sposób ciągły ocenia pod względem merytorycznym pracę studenta, weryfikuje jego wiedzę teoretyczną związaną z tematyką pracy licencjackiej. Ocenia zaangażowanie i rzetelność przy opracowaniu planu pracy.

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę naukową, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, skrupulatnie sporządza dokumentację potrzebną do realizacji pracy licencjackiej, aktywnie uczestniczy w dyskusjach.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę naukową, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, poprawnie sporządza dokumentację, uczestniczy w dyskusjach.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań, jest słabo zaangażowany w realizację tematu pracy, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację.

Niedostateczny: student nie jest zaangażowany w prace wyznaczone przez prowadzącego, nie rozumie sensu powierzonych zadań, niedbale je wykonuje, nie prowadzi dokumentacji, nie dyskutuje.

Opracowanie planu pracy licencjackiej:

warunkiem zaliczenia tej formy aktywności jest uzyskanie pozytywnej oceny:

bdb – plan pracy licencjackiej jest kompletny, pozbawiony błędów merytorycznych,

db – plan pracy licencjackiej jest poprawny, ale niekompletny, z drobnymi błędami merytorycznymi,

dost – plan pracy licencjackiej zawiera błędy merytoryczne i wymaga znacznego uzupełnienia,

ndst – plan pracy licencjackiej jest niespójny, z poważnymi i licznymi błędami merytorycznymi dowodzącymi braku znajomości podstawowej literatury związanej z tematem pracy.

Uwagi:

dr Joanna Kochyt

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.