Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 13-EP-S1-SL1
semestr zimowy 2020/2021
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 13-EP-S1-SL1
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 12:15 - 13:00
sala 02
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bogusław Dziadzia
Literatura:

Literatura jest indywidualnie dobierana do problematyki każdej pracy licencjackiej pisanej przez danego studenta.

Podstawą są podręczniki z zakresu metodologii badań w naukach humanistycznych i społecznych (w celu omówienia i wyboru metod i technik)

takich autorów jak np. M. Łobocki, T. Pilch, J. Sztumski, ponadto dopuszcza się możliwość korzystania z wybranych opracowań dotyczących techniki pisania rozprawy dyplomowej:

Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, aneks i wstęp Wojciech Tygielski, przeł. Grażyna Jurkowlaniec , Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007,

Rose Gillian, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. E. Klekot, wyd. 1 (1. dodruk), Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2015,

Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu Sp. z o.o

Opracowania uzupełniające:

Boć Jan, Jak pisać pracę magisterską, konsultacja językowa: J. Miodek, Kolonia Limited, Wrocław 1997,

Majchrzak Jadwiga, Mendel Tadeusz, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, wyd. 4, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.

Marszałek Leon, Edytorstwo publikacji naukowych, PWN, Warszawa 1986,

Pabis Stanisław, Metodologia i metody nauk empirycznych, PWN, Warszawa 1985, ISBN

8301052562.

Pułło Andrzej, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000, ISBN 8388296086.

Stachowiak Zenon, Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Ulmak, Warszawa 1999, ISBN 8387226270.

Such Jan, Wstęp do metodologii ogólnej nauk, UAM, Poznań 1973.

Urban Stanisław, Ładoński Wiesław, Jak napisać dobra pracę magisterską, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2001, ISBN 8370112994.

Węglińska Maria, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1997,

Woźniak Krzysztof, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998,

Wójtowicz Ewa, Sztuka w kulturze postmedialnej, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016,

Zakres tematów:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania rozprawy dyplomowej oraz monitorowanie jego właściwej pracy; obejmują one konkretne zagadnienia i ćwiczenia praktyczne koordynowane przez nauczyciela.

1. Temat – przykłady tematów z dziedziny, jakiej dotyczy problematyka pracy licencjackiej.

Zadanie wybrania własnego tematu rozprawy.

2. Bibliografia i przypisy. Ćwiczenia (i praca z książką). Sposoby szukania literatury (strony internetowe bibliotek, biblioteki).

Zadanie wyszukania bibliografii do wybranego przez siebie tematu.

3. Struktura pracy dyplomowej – wskazanie niezbędnych elementów z określeniem, czego one dotyczą i co bezwzględnie należy w nich uwzględnić; na konkretnych przykładach. Prace licencjackie do wglądu ze szczególnym uwzględnieniem Spisu treści, jego realizacji w całym tekście, proporcji i zapisu.

Szkic struktury pracy – próba jej samodzielnego określenia.

4. Struktura pracy licencjackiej studentów wg wybranych tematów

Propozycja struktury rozprawy prowadzącej (jej zestawienie z koncepcją studenta i korekta).

Dalsza indywidualna praca studenta nad jej realizacją i uzupełnieniem.

5. Wstęp: kompozycja, na przykładach.

Pisanie wstępu (wg arkusza – szkieletu wstępu udostępnionego przez prowadzącą).

6. Omawianie wstępu i dopracowanej przez studenta konstrukcji rozprawy.

Praca grupowa (uwagi uczestników i prowadzącego, propozycje udoskonalenia tekstu itp.).

7. Problem plagiatu.

Umiejętność korzystania z materiałów źródłowych: streszczenie, uogólnienie, parafraza. Na przykładach.

Umiejętność sporządzania notatek, fiszek itp.

8. Omawianie struktury pracy studentów – monitorowanie postępów, rozwiązywanie pojawiających się problemów itp.

9. Praca ze źródłami. Omówienie sporządzanych notatek z indywidualnie wybranej przez studenta pozycji w odniesieniu do opracowanej wcześniej bibliografii. Jak wykorzystać z nich informacje? Uogólnianie zebranych wiadomości i ich problemowe porządkowanie, ze wskazaniem w której części rozprawy student powinien je wykorzystać.

Pisanie fragmentu dysertacji na podstawie zebranych informacji (notatek).

10. Grupowe czytanie tekstu napisanego przez studenta – problemy, wskazówki, propozycje itp.

11. Recenzja – na co zwraca uwagę recenzent podczas oceniania pracy dyplomowej?

Na co student powinien szczególnie zwracać uwagę, pisząc swoją rozprawę (poprawność językowa, zakres opanowania techniki pisania pracy dyplomowej, bibliografia, odkrywczość ujęcia tematu, merytoryczny zakres problematyki).

12. Ilustracje – zapis w tekście głównym i zapis zbiorczy na końcu rozprawy jako Spis ilustracji (prezentacja multimedialna na przykładach). Ćwiczenia.

13. Dalsza praca ze studentem, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego pisania rozprawy.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, metody podające, rozmowa, wyjaśnienie i dyskusja.

Ponadto praca z książką, ćwiczenia pisemne, zadania.

W pracy ze studentem wykorzystywane są wybrane elementy tutoringu jak np. pytania tutorskie, jak również takie narzędzia jak: Karta SMART, matryca pytań, model rozmowy GROW.

Metody i kryteria oceniania:

1. Wybór tematu pracy.

2. Złożenie spisu treści (konstrukcji pracy), fragmentu pracy licencjackiej (1.rozdziału) z bibliografią; uwzględnienie etapu pracy nad rozprawą.

3. Aktywność, wyniki z wykonanych zadań i ćwiczeń pisemnych.

4. Znajomość wybranej problematyki oraz świadomość metodologiczna; umiejętność interpretacji, opracowywania wypowiedzi pisemnej i ustnej oraz analizy dzieła sztuki pod względem formalnym, kontekstowym i metodologicznym.

5. Frekwencja (2 dopuszczalne nieobecności).

Uwagi:

dr hab. Bogusław Dziadzia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.