Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka I 01-OS-S1-PL1
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka I 01-OS-S1-PL1
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 13:00
sala sale KBiOP
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 2
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Robert Hanczaruk, Agnieszka Kompała-Bąba
Literatura:

Ciecierska H., Dynowska M. 2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Tom 1. Ekosystemy lądowe. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olszyn.

Ciecierska H., Dynowska M. 2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Tom 2. Ekosystemy wodne. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olszyn.

Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus, Poznań.

Karczewska A., Kabała C. 2008. Metodyka analiz laboratoryjnych gleb i roślin. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum 3. PWN, Warszawa.

Rutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1976. Rośliny polskie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wysocki Cz., Sikorski P. 2002. Fitosocjologia stosowana. Wydawnictwo SGGW

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków.

Zakres tematów:

Głównym celem modułu jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań prowadzonych w Zespole Botaniki i Ochrony Przyrody oraz przygotowanie go do wykonania pracy licencjackiej.

W trakcie zajęć student uczy się korzystać z naukowych baz danych (botanicznych, geoinformatycznych, środowiskowych) ; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności.

Pod nadzorem prowadzącego wykonuje badania w terenie oraz wybrane analizy gleby, wody, materiału roślinnego w laboratorium,

uczy się jak gromadzić materiał zebrany w terenie w celu jego dalszego opracowania,

ćwiczy umiejętność powiązania danych zebranych w terenie z wynikami badań laboratoryjnych, ich opracowywania i tworzenia prostych wniosków i konkluzji.

- nabywa umiejętności wykorzystania narzędzi GIS w badaniach botanicznych (wizualizacja danych, tworzenie plików shape, pliki rastrowe i wektorowe, tworzenie prostych map)

Końcowym efektem modułu jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do wykonania pracy licencjackiej; sformułowanie zgodnego z zainteresowaniami studenta tematu pracy licencjackiej, opracowanie jej planu oraz zgromadzenie niezbędnej literatury fachowej.

Metody dydaktyczne:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z 2 ocen

- aktywności studenta:

- raportów lub sprawozdań z realizowanych ćwiczeń,

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z 2 ocen

- aktywności studenta:

- raportów lub sprawozdań z realizowanych ćwiczeń,

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.

Uwagi:

dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ

Zajęcia odbywają się w laboratoriach IBBiOS , w terenie a także on-line na Platformie Teams pod nadzorem Promotora lub Opiekuna pracy licencjackiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.