Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat badawczy 1 W6-AK-S1-WB1
semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Warsztat badawczy 1 W6-AK-S1-WB1
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 12:20 - 13:05
sala 105
Bielska 62 jaki jest adres?
każdy wtorek, 12:20 - 13:05
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-01-26 12:20 : 13:05 sala zajęcia zdalne
Bielska 62
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Drożdż, Grzegorz Odoj
Literatura:

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000.

Metodologiczne problemy współczesnych badań nad kulturą i tradycją, red. T. Karwicka, Toruń 1991.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007.

Etyczne problemy badań antropologicznych, red. K. Kaniowska, N. Młodnicka „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. XLIX , Wrocław-Łódź 2010.

Kopczyńska-Jaworska B., Metodyka etnograficznych badań terenowych, Warszawa 1971.

Silverman D, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995.

Ziółkowski M., Znaczenie interakcja rozumienie, Warszawa 1981

Apanowicz J: Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Warszawa 2005.

Babbie E.: Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2004.

Weiner J.: Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Warszawa 2009.

Salzman P.C., Rice P.C: Myśleć jak antropolog. Gdańsk 2009.

Angrosino M.: Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa 2010

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań 2001.

Duraj-Nowakowa K.: Studiowanie literatury przedmiotu. Kraków 2012.

Gierz W.: Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny. Gdańsk 1998.

Zakres tematów:

Pojęcia podstawowe: wiedza, informacja, nauka, klasyfikacja nauk (dziedziny i dyscypliny nauki), metodologia, metodyka, hipoteza, metoda, technika badawcza.

Funkcje nauki (opisowa, wyjaśniająca, prognostyczna, utylitarna, psychologiczna, poznawcza), formalna klasyfikacja badań.

Etapy pracy naukowej: sytuacja problemowa, wybór tematyki, obiektu i przedmiotu badań, sformułowanie problemu naukowego, tematyka i temat badań, analiza stanu wiedzy (krytyczna ocena literatury), sformułowanie hipotez badawczych, dobór metod badawczych, dobór technik badawczych, formułowanie wniosków.

Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł naukowych, hierarchia materiału źródłowego. Kwerenda bibliograficzna.

Zasadnicze metody i techniki badawcze w naukach społecznych: specyfika, relacje, zależności. Status teoretyczny i empiryczny wybranych metod.

Zasady interpretacji materiału empirycznego: wyjaśnianie, formułowanie generalizacji, uogólnianie wniosków (tworzenie praw ogólnych). Zasadnicze problemy interpretacyjne – wpływ tzw. wiedzy uprzedniej na interpretację wyników badań. Refleksywny charakter badań społecznych i jego konsekwencje. Manipulacja w badaniach społecznych.

Zagadnienia etyczno-moralne w badaniach społecznych (bezpieczeństwo badań, minimalizacja niekorzystnych efektów ekologicznych, ochrona poufności informacji, przestrzeganie i ochrona własności intelektualnej).

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, metoda problemowa, metoda przypadków, metoda projektów, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na ćwiczeniach (poziom przygotowania merytorycznego i udział w dyskusji).

Ocena z opracowanego projektu badawczego. Tematy projektów zostaną ustalone z prowadzącym w trakcie zajęć. Praca będzie polegać na przygotowaniu i przeprowadzeniu prostego projektu badań empirycznych oraz przedstawieniu raportu końcowego z badań. Ocena zależna będzie od terminowego oddania pracy, zgodności z wytycznymi, stopnia wyczerpania tematu oraz ogólnej wartości merytorycznej (skala ocen 5.0-2.0).

Uwagi:

prof. G. ODOJ, prof. A. Drożdż

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.