Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka psychologii sądowej [W3-PS-SM-PROSĄD] semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Propedeutyka psychologii sądowej [W3-PS-SM-PROSĄD]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maciej Bożek
Literatura:

1. Piotrowicz D. (2010). Negocjacje kryzysowe i policyjne. Warszawa

2. Gradoń, K. (2010). Zaójstwo wielokrotne. Warszawa: LEX

3. Majchrzyk, Z. (2008). Zabójczynie i zabójcy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego.

4. Pasko – Porys, W. (2008). Przesłuchanie i wywiad. Warszawa: Oficyna Naukowa

5. Bolechów, B. (2010). Terroryzm. Warszawa: PWN

6. Gołębiewski J. (2008). Profilowanie kryminalne. Warszawa: LOGOS

7. Turey B. (2011). Criminal Profiling, Fourth Edition: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis. New York: Academic Press

8. Hołyst B. (2010). Kryminalistyka. Warszawa: LexisNexis

9. Liedel K. (2010). Zarządzanie informacje w walce z terroryzmem. Warszawa: Wydawnictwo TRIO

10. Kratz H-J. (2010). Mobbing rozpoznawanie i reagowanie, zapobieganie.

11. Richards J. (1999). Psychology of Intelligence Analysis. Langley: CIA

12. Kocisis R. (2006). Criminal Profiling. New Jersey: Humana Press

13. Gierowski J. (2002). Zabójcy i ich ofiary. Kraków: IES

14. Horgan J. (2008). Psychologia terroryzmu. Warszawa: PWN

15. Di Maio V. (2001). Forensic Pathology. New York: CRC Press

Zakres tematów:

1. Historia, możliwości i cele psychologii śledczej – miejsce psychologii śledczej w horyzoncie problemowym psychologii sądowej. Główne kierunki badań i najważniejsze osiągnięcia. Psychologia operacyjna, jako nowa gałąź psychologii stosowanej.

2. Podstawy kryminalistyki i medycyny sądowej – analiza kontekstu psychologicznego śladów materialnych, psychologiczno – kryminalistyczna rekonstrukcja zdarzenia. Analiza mechanizmu powstawania ran typowych dla określonego rodzaju sprawcy.

3. Negocjacje policyjne – główne zadania negocjatora, proces negocjacji, jako szczególny przykład komunikacji interpersonalnej, techniki negocjacyjne i uwarunkowania ich stosowania.

4. Metody i techniki przesłuchań – przesłuchanie metodami klasycznymi, przesłuchanie pracowników metodą BAI, przesłuchanie podejrzanego metodą FBI.

5. Psychologiczne funkcjonowanie przestępców wielokrotnych – historyczne sylwetki sprawców przestępstw wielokrotnych, geneza ich asocjalności, psychologiczne mechanizmy funkcjonowania w kontekście doświadczeń życiowych.

6. Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw – profilowanie metodą FBI, kontekst kulturowy, jako istotna zmienna różnicująca w procesie profilowania psychologicznego, metodologiczne aspekty profilowania psychologicznego.

7. Przestępczość zorganizowana, jako przedmiot analizy psychologicznej – formowanie się grupy przestępczej, jako przedmiot analizy psychologicznej, funkcjonowanie procesów grupowych i ich wpływ na skuteczność organizacji.

8. Psychologia terroryzmu – psychologiczno społeczne warunki sprzyjające powstawaniu klimatu terrorystycznego, proces dekompozycji grupy terrorystycznej, jako pole działalności psychologicznej, praca z ofiarami i rodzinami ofiar zamachów terrorystycznych.

9. Opiniodawstwo sądowe – psychologiczne opiniowanie w sprawach karnych, cywilnych oraz rodzinnych i opiekuńczych. Psychologiczne uwarunkowania psychologicznej wiarygodności zeznań świadków.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, gry symulacyjne, analiza materiału aktowego.

Metody i kryteria oceniania:

2 kolokwia zaliczeniowe. Ocenę końcową stanowi średnia z 2 kolokwiów lub 1 kolokwium i aktywności.

Uwagi:

Zajęcia stanowią twórczy i autorski cykl funkcjonujący jako dzieło podlegające Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze wszystkimi skutkami prawnymi z tego wynikającymi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)