Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika kultury [06-PE-OP-S1-14] semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika kultury [06-PE-OP-S1-14]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Krzysztof Maliszewski
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Jaworska-Witkowska M.: Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Kraków 2009.

2. Maliszewski K., Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury. Toruń 2013.

3. Maliszewski K.: Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej. Katowice 2004.

4. Milerski B.: Pedagogika kultury: zagadnienie teoretycznej tożsamości. W: Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury. Red. J. Gajda. Kraków 2009.

5. Suchodolski B.: O wychowaniu. „Kultura i Wychowanie” 1933-1934, z. 1. [lub: „Pedagogika Kultury” 2005, t. 1].

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Brach-Czaina J.: Szczeliny istnienia. Kraków 2006.

2. Bourdieu P.: O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Warszawa 2009.

3. Carroll N.: Filozofia sztuki masowej. Gdańsk 2011.

4. Czyżewski K.: Linia powrotu. Zapiski z pogranicza. Sejny 2008.

5. Dewey J.: Sztuka jako doświadczenie. Wrocław 1975.

6. Folkierska A.: Sergiusz Hessen – pedagog odpowiedzialny. Warszawa 2005.

7. Hessen S.: O sprzecznościach i jedności wychowania. Warszawa 1997.

8. Maliszewski K.: Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu „Medium Mundi”. Katowice 2015.

9. Melosik Z.: Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków 2013.

10. Melosik Z.: Pedagogika kultury popularnej. W: Pedagogika. Red. B. Śliwerski. T. 4. Gdańsk 2010.

11. Mysłakowski Z.: Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności. Studia z filozofii wychowania. Warszawa 1965.

12. Nalaskowski A.: Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji. Kraków 2006.

13. Nawroczyński B.: Życie duchowe. Zarys filozofii kultury. Kraków-Warszawa 1947.

14. Postman N.: Zabawić się na śmierć. Warszawa 2002.

15. Simmel G.: Filozofia kultury. Kraków 2007.

16. Steiner G.: Gramatyki tworzenia. Poznań 2004.

17. Suchodolski B.: Uspołecznienie kultury. Warszawa 1937.

18. Witkowski L.: Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Kraków 2013.

Zakres tematów:

1. Pedagogika kultury – perspektywa dialektyczna.

2. Bogdan Suchodolski czyta Blaise’a Pascala – konektywna strategia poruszania się w kulturze.

3. „Ciemne iskry” – o rozjaśniającej komplikacji tekstów kultury.

4. Biblioteka jako figura kultury (J.L. Borges) – o pracy słowa w edukacji.

5. Mocna i słaba kreacja – twórczość w perspektywie pedagogiki kultury.

6. Na kresach kultury – profile dzikości.

7. Pułapki i pułapy kultury masowej.

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN:

praca pisemna: komentarz do wybranej książki z literatury uzupełniającej.

max. 5 stron maszynopisu

plagiat – dyskwalifikuje (weryfikacja osobistego wysiłku)

1. streszczenie (główna myśl, poruszane zagadnienia) syntetyczna rekonstrukcja: 2;

użycie cytatów: 1 3

2. krytyka (ustosunkowanie się do wybranych wątków) argumentacja: 2

użycie cytatów: 1 3

3. lustro literaturowe (omówienie wybranego wątku w kontekście innego tekstu) poszukiwanie literatury i analiza porównawcza: 2

prawidłowe przypisy: 1 3

4. lustro wykładowe (3 wątki z wykładów – każdy odniesiony do jakiegoś wątku książki) aktywne słuchanie, efektywne notatki i łączenie wątków: 6

użycie cytatów/przypisów: 1 7

14 – 16 bdb

13 db+

11-12 db

8-10 dst

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)