Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium (sem. 4) [06-PE-EWP-S1-38.3] semestr letni 2020/2021
seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium (sem. 4) [06-PE-EWP-S1-38.3]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Hewilia Hetmańczyk
Literatura:

1. Denzin N., Lincoln Y., Metody badań jakościowych, Wyd. T.I., Warszawa 2010.

2. Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011.

3. Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2005.

4. Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013.

5. Juszczyk S., Metodologiczne podstawy badań empirycznych w informatyce, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998.

6. Juszczyk S., Statystyka dla pedagogów, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2004.

7. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

8. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, „Impuls”, Kraków 1999 lub 2001.

9. Nowak S., Metodologia badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 2007.

10. Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Wyd. GWP, Gdańsk 2010.

11. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

12. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.

13. Puślecki W., Model pedagogicznej pracy naukowej, „Impuls”, Kraków 2001.

14. Węglińska M., Jak pisać prace magisterską, „Impuls”, Kraków 1997.

15. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995.

Zakres tematów:

- Etyczne aspekty pracy naukowej: samodzielność, uczciwość i kreatywność na wszystkich etapach przygotowania pracy licencjackiej.

- Analiza ilościowa i jakościowa uzyskanych danych empirycznych.

- Opracowanie wstępu i zakończenia.

- Omówienie formalnej strony pracy licencjackiej (szczegółów strukturalnych i technicznych) oraz jej użyteczności społecznej. Przygotowanie pracy zgodnie z wymogami formalnymi.

- Przedstawienie zasad umieszczania pracy w systemie APD.

- Opanowanie technik autoprezentacji służących dobremu przygotowaniu się do obrony pracy licencjackiej.

Metody dydaktyczne:

Rozmowa, dyskusja, konsultacja, trening twórczego myślenia prowadzone przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość (platforma Microsoft Teams, kontakt e-mailowy oraz telefoniczny).

Metody i kryteria oceniania:

Zatwierdzenie całości przygotowanej pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)