Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium (sem. 4) 06-PE-EWP-S1-38.3
seminarium (S) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Juszczyk S.: Metodologiczne podstawy badań empirycznych w informatyce. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998.

Juszczyk S.: Statystyka dla pedagogów. Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2004.

M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wyd. IMPULS, Kraków 2000

M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wyd. IMPULS, Kraków 1999

T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie śak,

Warszawa 2001

Wł. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSiP S.A, Warszawa 1995

Literatura uzupełniająca:

uzgodniona z promotorem

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru czwartego i otrzymania pozytywnej oceny jest przedstawienie promotorowi kompletnej pracy licencjackiej. Ocenie podlega poprawność merytoryczna, językowa oraz zgodność z wymogami formalnymi.

Zakres tematów:

Opracowanie rozdziału empirycznego oraz wniosków końcowych.

Opracowanie wstępu i zakończenia pracy.

Zapoznanie z zasadami umieszczania pracy w systemie APD.

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Hewilia Hetmańczyk 12/11 szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Monika Frania 12/11 szczegóły
3 każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala Zajęcia zdalne
Tomasz Huk 9/11 szczegóły
4 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Ewelina Kawiak 12/11 szczegóły
5 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Patrycja Młynek 12/11 szczegóły
6 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Ewa Borowiec 12/11 szczegóły
7 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Mirosław Kisiel 11/11 szczegóły
8 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Wioletta Bojda 7/11 szczegóły
9 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Alicja Gałązka 11/11 szczegóły
10 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Irena Polewczyk 11/11 szczegóły
11 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Katarzyna Krasoń 10/11 szczegóły
12 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Alina Budniak 0/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)