Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa I W2-S2BT19-2BT-03A
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 21

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia dyplomowa I W2-S2BT19-2BT-03A
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 21 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 8:00 - 13:00
sala sale KM
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 1
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Siupka
Literatura:

Oryginalne i przeglądowe prace naukowe publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych, wydawnictwach uniwersyteckich i naukowych. Bazy danych, specjalistyczne portale naukowe oraz podręczniki akademickie uzupełniające wiedzę.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie z zasadami pracy w laboratorium mikrobiologicznym, biologii molekularnej, poznanie działania aparatury badawczej, zasad BHP oraz zasad dobrej praktyki laboratoryjnej

2. Podstawowe metody pracy w laboratorium biologicznym, z naciskiem na laboratorium mikrobiologiczne – przygotowanie miejsca pracy, przygotowanie pożywek, posiewy i hodowla szczepów.

3. Podstawowe metody pracy w laboratorium molekularnym – izolacja DNA/RNA, PCR, elektroforeza w żelu agarozowym.

4. Kwerenda literatury naukowej związanej z tematem pracy badawczej i krytyczna analiza literatury.

Metody dydaktyczne:

Przygotowanie bazy literatury związanej z metodą badawczą w konsultacji z opiekunem. Samodzielna praca w laboratorium, analiza uzyskanych wyników. Dyskusja problemów badawczych, krytyczna ocena literatury naukowej. Prezentacja i dyskusja wyników pracy praktycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wymaga pozytywnej oceny z umiejętności praktycznych i aktywnego udziału w dyskusjach merytorycznych.

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, skrupulatnie sporządza dokumentację do pracy, aktywnie uczestniczy w dyskusjach.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, poprawnie sporządza dokumentację, uczestniczy w dyskusjach.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań, jest słabo zaangażowany w realizację tematu pracy, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację.

Niedostateczny: student nie jest zaangażowany w prace wyznaczone przez prowadzącego, nie rozumie sensu powierzonych zadań, niedbale je wykonuje, nie prowadzi dokumentacji, nie potrafi dyskutować.

Uwagi:

dr Piotr Siupka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.