Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa II W2-S2BI19-2BL-04A
semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia dyplomowa II W2-S2BI19-2BL-04A
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:45 - 18:45
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Babczyńska, Marta Potrzebska
Literatura:

Zalecone przez opiekunów naukowych podręczniki, instrukcje i piśmiennictwo oryginalne.

Literatura uzupełniająca: Bieżące piśmiennictwo z zakresu tematu pracy magisterskiej. Elektroniczne bazy danych.

Zakres tematów:

Pracownia jest realizowana w trybie indywidualnym, pod bezpośrednim nadzorem „opiekuna naukowego”, który uczy technik, procedur i

sposobów przygotowania materiału, jego analiz metodami dostępnymi w Zespole Biologii Stresu środowiskowego i wreszcie opracowania uzyskanych wyników.

Stosowane techniki badawcze dotyczą tematów związanych z potencjalną toksycznością mikrowłókien polipropylenowych względem modelowego gatunku owada Spodoptera exigua na poziomie:

- enzymów trawiennych

- białek odporności nieswoistej

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne pod nadzorem opiekuna naukowego, mające na celu zapoznanie studentów z technikami biologii molekularnej,

enzymologii, fizjologii zwierząt i toksykologii oraz pobierania prób z terenu, a także hodowli laboratoryjnej bezkręgowców

wykorzystywanych do doświadczeń. Wraz z opiekunem student przygotowuje się do planowania i prowadzenia eksperymentów na

bezkręgowcach z wykorzystaniem poznawanych technik i – jeśli jest to możliwe już na tym etapie – tworzy swój własny plan

doświadczenia i zaczyna go realizować. Dyskusje zagadnień z zakresu fizjologii zwierząt, toksykologii i ekotoksykologii.

Metody i kryteria oceniania:

Bardzo dobry - student aktywnie uczestniczy w pracach laboratoryjnych, rozumie celowość podejmowanych czynności, potrafi objaśnić

kolejne etapy przeprowadzanych procedur i zna zasadę działania stosowanych technik, zadaje pytania świadczące o jego

zaangażowaniu i kreatywności w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz planowaniu dodatkowych eksperymentów, czynnie

uczestniczy w dyskusjach dotyczących analizy i interpretacji wyników;

dobry - student potrafi odpowiedzieć na zadane mu pytania, rozumie zasadnicze etapy przeprowadzanych procedur, potrafi zaplanować

proste eksperymenty i korzystając z dostępnej literatury interpretować wyniki obserwacji, jest solidny w prowadzeniu dokumentacji prac

laboratoryjnych;

dostateczny - student potrzebuje dodatkowych wskazówek od prowadzącego w trakcie wykonywania czynności zleconych oraz przy

rozwiązywaniu bieżących problemów, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć praktycznych, nie wykazuje aktywności podczas

dyskusji wyników;

niedostateczny - student jest niezaangażowany w wykonywanie prac laboratoryjnych, nie rozumie celu przeprowadzanych czynności ani

zleconych zadań, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji wykonywanych prac i obserwacji, nie zna podstawowych pojęć potrzebnych do

interpretacji wyników;

Uwagi:

dr hab. Agnieszka Babczyńska, prof. UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.