Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa II W2-S2BI19-2BL-04A
semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia dyplomowa II W2-S2BI19-2BL-04A
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:45 - 18:45
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Orczewska
Literatura:

Literatura ściśle związana z tematem pracy magisterskiej, gromadzona systematycznie przez studenta podczas kwerendy bibliotecznej oraz prace metodyczne, w tym m.in.:

Faliński J. B. 2001. Vademecum Geobotanicum. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN. Warszawa.

Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Bednarek R., Dziadowiec K., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków

Zakres tematów:

Zapoznanie się z podstawami teoretycznymi i charakterystyką metod badań terenowych stosowanych w badaniach ekologicznych

Wykorzystanie koncepcji gatunków wskaźnikowych starych lasów do oceny prawdopodobnego pochodzenia lasu i stopnia zachowania jego roślinności

Zapoznanie się z metodą instalacji sprzętów pomiarowych oraz sposobu zbioru i archiwizacji danych

Zapoznanie się z zagadnieniami teoretycznymi, m.in. koncepcją ekotonów, migracją gatunków leśnych w krajobrazie, problematyką fragmentacji pokrywy leśnej i jej wpływu na funkcjonowanie gatunków leśnych

Znaczenie mikroklimatu leśnego dla dynamiki roślin runa leśnego

Metody dydaktyczne:

Zajęcia online oraz w terenie pod nadzorem prowadzącego, mające na celu zapoznanie studenta z techniką prowadzenia badań terenowych, zbioru materiału roślinnego, oznaczania go, posługiwania się sprzętem i materiałami niezbędnymi do prowadzenia badań terenowych.

Metoda burzy mózgów

Metody i kryteria oceniania:

Studentka jest zobowiązana na koniec cyklu zajęć przedstawić pierwszą wersję kolejnej części pracy magisterskiej, tj. "Przegląd piśmiennictwa", napisanej na podstawie literatury i zgromadzonych źródeł internetowych (wraz z listą zacytowanych prac). Ponadto warunkiem uzyskania zaliczenia będzie zrealizowanie następujących zadań:

1. Zapoznanie się z teoretycznymi podstawami wybranych metod statystycznych (analiza wariancji, korelacji, test t i test Chi2 oraz ich odpowiednikami z grupy statystyk nieparametrycznych

2. Kontynuacja gromadzenia piśmiennictwa związanego z przedmiotem badań (w planem ich wykorzystania w dyskusji pracy) i przedłożenie listy zgromadzonych artykułów

3. Zbiór danych florystycznych wiosennego aspektu fenologicznego oraz instalacja rejestratorów USB

, wraz z planowanymi materiałami graficznymi (Rozdział "Charakterystyka

fizjograficzna terenu badań"). Ponadto przedkłada do oceny wykaż zgromadzonego piśmiennictwa naukowego związanego z

tematem realizowanego zagadnienia badawczego oraz wyniki swoich poszukiwań odnoszących się do źródeł historycznych,

dokumentujących historię pokrywy leśnej badanego obszaru. Na podstawie zgromadzonego piśmiennictwa i po zapoznaniu się

z podstawowymi metodami prowadzenia badań naukowych przedstawia w formie konspektu wypracowany wraz z promotorem

plan prac w terenie, ich zakres i wstępnie przewidywane metody badań.

Elektroniczną wersję I części pracy magisterskiej oraz pozostałe materiały studentka przekazuje prowadzącemu ćwiczenia w

terminie do 1 tygodnia od dnia zakończenia zajęć. Prowadzący sprawdza i ocenia przekazany tekst, wskazuje na błędy i

niedociągnięcia po czym po korekcie, odsyła studentowi.

Uwagi:

dr hab. Anna Orczewska, prof.UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.