Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa II W2-S2BI19-2BL-04A
semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia dyplomowa II W2-S2BI19-2BL-04A
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:45 - 18:45
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aneta Spyra
Literatura:

LITERATURA:

1. Strzelec M., Spyra A., Serafiński W. 2010. Biologia wód śródlądowych. Skrypt dla studentów

studiów I i II stopnia na kierunkach biologia i ochrona środowiska. Wydawnictwo UŚ, Katowice

2. Allan J.D. 1998. Ekologia wód płynących. PWN Warszawa

3. Chełmicki W. 2001. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. PWN Warszawa

4. Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B. Zerbe J. 1999. Fizyczno-chemiczne

badanie wody i ścieków. Arkady, Warszawa

5. Kajak. Z. 1998. Hydrobiologia - Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. PWN Warszawa

Zakres tematów:

Metody badań stosowane w hydrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w badaniach różnorodności zoobentosu w różnego typu środowiskach wodnych. Wprowadzenie do pracy z kluczami do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych. Praca z kluczami do poszczególnych grup makrobezkręgowców wchodzących w skład bentosu. Identyfikacja taksonomiczna poszczególnych grup bezkręgowców wodnych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem Platformy Teams. Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu róznych żródeł wiedzy i materiałów dydaktycznych, preparatów mikroskopowych, organizmów żywych i utrwalonych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie, na ocenę, każdej z form aktywności na zajęciach. Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną z:

- oceny ciągłej umiejętności praktycznych

- sprawozdania (raportu) końcowego

Ocena ciągła umiejętności praktycznych:

Ocenie podlega przygotowanie teoretyczne do bieżących zajęć, zaangażowanie studenta w prace laboratoryjne, udział w dyskusji dotyczącej podejmowanych problemów badawczych. Aktywność studenta oceniana jest na każdych zajęciach laboratoryjnych w skali 1 (aktywny) lub 0 (nieaktywny).

Ocena końcowa jest obliczona według następującej skali:

75% zajęć – ocena bdb

50% zajęć – ocena dobra

<50% zajęć – ocena dostateczna

<20 zajęć – ocena niedostateczna

Zaliczenie końcowe/sprawozdanie końcowe z cyklu zajęć laboratoryjnych:

Warunkiem zaliczenia tej formy aktywności jest uzyskanie pozytywnej oceny:

bdb – sprawozdanie jest kompletne, pozbawione błędów merytorycznych, co dowodzi poprawności łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną

db – sprawozdanie jest kompletne, wnioski są zasadniczo poprawne z drobnymi błędami merytorycznymi

dost. – sprawozdanie zawiera błędy merytoryczne, a wyciągnięte wnioski zawierają niejasności

ndst – sprawozdanie jest niekompletne, analiza wyników badań intuicyjna dowodząca braku znajomości literatury przedmiotu

Uwagi:

dr hab. Aneta Spyra

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.