Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny: Mediatyzacja kampani wyborczych 05-DK-S1-WM25-12
semestr letni 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wykład monograficzny: Mediatyzacja kampani wyborczych 05-DK-S1-WM25-12
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marek Mazur
Literatura:

Adamik-Szysiak M., Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych, 2018

Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2009

Brodzińska-Mirowska B., Profesjonalizacja komunikacji politycznej w dobie mediatyzacji: wyzwania koncepcyjne i badawcze, Atheneum Polskie Studia Politologiczne 62(2)/2019

Carr N., Płytki umysł: jak internet wpływa na nasz mózg, Gliwice, 2013

Churska K., Drobczyński S., Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Poznań 2011

d’Ancona M., Postprawda, Warszawa 2018

Dobek – Ostrowska B., Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, Wrocław 2011

Dobek Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006

Galent M., Psychografia, emocje społeczne i nowe formy komunikacji politycznej, „Zeszyty prasoznawcze” t. 60, 2017

Goban-Klas T., Sfera publiczna medialny wzlot i upadek, w: M. Nowina-Konopka, K. Glinka, R. Miernik (red.) Populizm jako narzędzie marketingu politycznego, Kielce 2017

Grabarczuk A., Celebrytyzacja polityki w Stanach Zjednoczonych, Gdańsk 2015

Harari Y., Homo deus. Krótka historia jutra, Wydawnictwo Literackie

Iyengar Sh., McGrady J., Środki masowego przekazu i perswazja polityczna, w: Brock T., C., Green M., C., (red.) Perswazja. Perspektywa psychologiczna, Kraków 2007

Jacuński M., Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych, Wrocław 2016

Jakubowski J., Populizm i social media – małżeństwo z rozsądku?,ePolitikon-24-2017.1.1

Kolczyński M., Mazur M., Broń masowego wrażenia, Warszawa 2009

Kolczyński M., Mazur M., Wojna na wrażenia, Warszawa 2007

Lakomy M., Porebski L., Szybut N., Polityka 2.0. Aktorzy polityczni w świetle nowych technologii, Kraków 2014

Lisowska-Magdziarz M. (a), Medialne narracje tożsamościowe i stosunek do Innego - problem społeczny i dylemat badawczy, Media Biznes Kultura 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 47-52

Lisowska-Magdziarz M., Fałszywe wiadomości, mediatyzacja wyobraźni. Odbiór doznaniowy a informowanie i obraz świata w mediach, Studia Medioznawcze numer 4 (75) 2018

Mazur M., Konieczny A., Po co politykom telewizyjne debaty wyborcze? Analiza zawartości polskich debat, Studia Medioznawcze nr 4 (51) 2012

Mazur M., Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993 – 2011, Katowice 2014

Mazzoleni G., Populizm i środki przekazu, w: Wysocka O. (red)., Populizm, Warszawa 2010

Michalczyk S., Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu, Katowice 2015

Michalczyk S., Komunikowanie polityczne, Katowice 2005

Misiuna J., Molęda-Zdziech M., Łubiarz S. (red.), Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy. Aktorzy, strategie, konteksty., Warszawa 2018

Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013

Nowak E., Ustanawianie agendy politycznej przez media: efekt newsa w Polsce, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014

Nowak J., Aktywność obywateli online. Teoria a praktyka, Lublin 2011

Olczyk T., Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI w., Warszawa 2009

Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011

Płudowski T., Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych, Warszawa 2008

Postman N., Zabawić się na śmierć, Warszawa 2002

Szpunar M., Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa 2012

Urban M., Zdanowicz A., Manipulacja polityczna w mediach - mit czy rzeczywistość, Studia politologiczne 2012

Wietoszko R., Ideologiczne narracje tożsamościowe w mediach – wymiar informacyjny i konsekwencje ekonomiczne 2018, Numer 1 (4) 2018

Zuba K., Pierwsze telewizyjne debaty wyborcze w Wielkiej Brytanii, Studia Medioznawcze, numer 3 (46) 2011

Zakres tematów:

Z jednej strony wykłady dotyczyć będą teoretycznych aspektów procesu mediatyzacji kampanii wyborczych, z drugiej strony ich głównym celem będzie identyfikacja i analiza przejawów i konsekwencji mediatyzacji związanych w najszerszym ujęciu z przeobrażeniami sfery publicznej (zachowaniami jej aktorów: mediów, polityków oraz potencjalnych wyborców), w szczególności w kontekście takich zagadnień jak: oddziaływanie logiki medialnej w ujściu determinizmu technologicznego, komercjalizacja i polityzacja dziennikarstwa politycznego w zakresie relacjonowania polityki (kampanii wyborczych) w mediach, dezinformacja w komunikowaniu politycznym (m.in. problem fake news), personalizacja i celebrytyzacja polityki, profesjonalizacja kampanii wyborczych (ich marketyzacja, koncepcja kampanii permanentnej, kreowanie reklamy audiowizualnej), rosnąca rola populizmu w komunikowaniu politycznym.

Metody dydaktyczne:

metoda podająca (omówienie podstawowych kategorii i wybranych ujęć teoretycznych, dyskusja wybranych problemów z teorii i praktyki mediatyzacji, prezentacja wyników wybranych badań empirycznych, studia przypadku)

Metody i kryteria oceniania:

metody:

egzamin ustny

kryteria:

wiedza, umiejętności i kompetencje dotyczące zagadnień i problemów omawianych na wykładach

Uwagi:

6 sem. dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.