Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki średniowiecznej polskiej W1-HS-S1-HSSP1
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia sztuki średniowiecznej polskiej W1-HS-S1-HSSP1
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 20:00
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-06-27 08:00 : 20:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-04 08:00 : 20:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-11 08:00 : 20:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-18 08:00 : 20:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-25 08:00 : 20:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Oskar Rojewski
Literatura:

Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995.

Bieniek St., „W sprawie grobowca Piotra Włostowica”, Roczniki Sztuki Śląskiej, 3, 1965.

Bochnak A., Pagaczewski J., Polskie rzemiosło artystyczne wieków średnich, Kraków 1959.

Chrzanowski T., Kornecki M., Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982.

Chrzanowski T., Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów - zarys dziejów, Warszawa 1993.

Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1971.

Dobrowolski T., Sztuka na Śląsku, Katowice-Wrocław 1948.

Dobrowolski T., Sztuka polska od czasów najdawniejszych do ostatnich, Kraków 1974.

Dobrzeniecki T., Malarstwo tablicowe. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1972.

Dobrzeniecki T., Sztuka sakralna w Polsce. Rzeźba, Warszawa 1980.

Gadomski J., Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski, tomy I-III, Warszawa 1986-95.

Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce, red. A. Karłowska-Kamzowa, Poznań 1984.

Grzybkowski A., Architektura polska około 1300 roku, [w:] Polska około roku 1300. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. W. Fijałkowski, Warszawa 2003.

Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1984.

Historia sztuki polskiej, t. 1: Sztuka średniowieczna, red. T. Dobrowolski, Kraków 1965.

Kaczmarek R., Sztuki plastyczne. Rzeźba i rzemiosło artystyczne (od ok. 1280 do ok. 1320), [w:] Polska około roku 1300. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. W. Fijałkowski, Warszawa 2003.

Kalinowski L., Treści ideowe i estetyczne drzwi gnieźnieńskich, [w:] Drzwi gnieźnieńskie, red. M. Walicki, t. 2, Wrocław 1959.

Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo śląskie 1250-1450, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.

Karłowska-Kamzowa A., Sztuka Piastów śląskich w średniowieczu. Znaczenie fundacji książęcych w dziejach sztuki gotyckiej na Śląsku, Warszawa-Wrocław 1991.

Kębłowski J., Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983.

Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce. Studia o dziełach i ludziach, red. A.S. Labuda, Poznań 1994.

Markowska R.K., Ikonografia cnót i przywar na kolumnach w Strzelnie, "Studia Źródłoznawcze", XXVI, 1981.

Mossakowski St., „Drzwi gnieźnieńskie a "Kronika Polska" Mistrza Wincentego”, Rocznik Historii Sztuki, XII, 1981.

Mroczko T., „Czerwiński uczeń Willigelma”, Biuletyn Historii Sztuki, XXXIII, 1971.

Mroczko T., Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1988.

Orłowski T.H., Czy Piotr Włost zbudował 70 kościołów?, [w:] Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981, Warszawa 1984.

Rozpędowski J., „Ze studiów nad palacami w Polsce”, Biuletyn Historii Sztuki, 24, 1964.

Skubiszewski P., „Patena kaliska”, Rocznik Historii Sztuki, 3, 1962.

Speculum arcs. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, ed. L. Kalinowski, Warszawa 1989.

Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarach Polski, Czech i Węgier, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.

Żurowska K., „Romańskie detale architektoniczne i fragmenty rzeźb odnalezione w Tyńcu w latach 1970- 1980” [w:] Symbolae historiae arcum. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Warszawa 1986.

Żurowska K., „Rotunda wawelska. Studium nad centralną architekturą epoki wczesnopiastowskiej”, Studia do dziejów Wawelu, III, 1968.

Zakres tematów:

- Rozwój architektury wzgórza wawelskiego do XIII wieku

- Romańska metaloplastyka na Ziemiach polskich

- Cechy architektury zakonów mendykanckich

- Lokalne modusy w gotyckiej architekturze małopolskiej

- Wyraz ideologiczny Zackenstil w sztuce małopolskiej

- Małopolska rzeźba i malarstwo w XV wieku

- Mecenat artystyczny Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka

Metody dydaktyczne:

- dyskusje na temat zaproponowanej literatury

- debaty nad poglądami naukowymi na temat polskiej sztuki gotyckiej

- oprowadzenie grupy po krakowskich zabytkach sztuki średniowiecznej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, oraz referatu wygłoszonego w trakcie wyjazdu.

Uwagi:

2 semestr HISTORIA SZTUKI 1 stopień stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.