Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terminologia i techniki rzemiosła artystycznego [W1-HS-S1-TTRA] semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Terminologia i techniki rzemiosła artystycznego [W1-HS-S1-TTRA]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 28
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Oskar Rojewski
Literatura:

Berger Rupert, Mały słownik liturgiczny, liczne wydania.

Biżuteria w Polsce: amulet, znak, klejnot, Toruń: Toruński oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2003.

Bochnak Adam, Buczkowski Kazimierz, Rzemiosło artystyczne w Polsce, Warszawa 1971.

Brosens Koenraad, Flemish Tapestry in European and American Collections: Studies in Honour of Guy Delmarcel, Turnhout: Brepols, 2003.

Campbell Thomas P., Tapestry in the Renaissance: Art and Magnificence, New York: Metropolitan Museum of Art, 2002.

Cavallo Adolfo Salvatore, Medieval Tapestries in the Metropolitan Museum of Art., New York: Metropolitan Museum of Art, 1993.

Cybulska Maria, Stanilewicz Karolina, Nowe metody dokumentacji szat liturgicznych na przykładzie wybranych obiektów z kolekcji bazyliki katedralnej w Łowiczu, w: Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, t. 4, Konstantynów Łódzki 2007, s. 201–211.

Dawna i nowsza biżuteria w Polsce, Toruń: Toruński oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2008.

Delmarcel, Guy. La tapisserie flamande du XVe au XVIIIe siècle. Paris: Imprimerie nationale, 1999.

Drabina Jan, Życie codzienne w miastach śląskich w średniowieczu, liczne wydania.

Gradowski Michał, Dawne złotnictwo. Technika i terminologia, liczne wydania.

Grzeluk Izydor, Słownik terminologiczny mebli, Warszawa: PWN, liczne wydania

Hagopian van Buren Anne, Illuminating Fashion: Dress in the Art of Medieval France and the Netherlands, 1325-1515, New York : The Morgan Library & Museum, 2011.

Hinz Sigrid, Wnętrza mieszkalne i meble, Warszawa: Arkady, 1980.

Kriegseisen Jacek (ed.), Całe srebro Rzeczypospolitej Panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane, Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2012.

Lorentz Philippe „Peintre et valet de chambre à la cour de France aux XIVe et XVe siècles: titre honorifique ou poste budgétaire ?”, w: The artist between court and city (1300-1600) = L’artiste entre la cour et la ville = Der Künstler zwischen Hof und Stadt, Eichberger D., Lorentz Ph., Tacke A. (ed.), Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2017, ss. 47-55.

Mańkowski Tadeusz, Polskie tkaniny i hafty XVI-XVIII wieku, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich 1954.

Markiewicz Maria, „Stuła i manipularz z opactwa benedyktynów w Tyńcu”, Folia Historiae Artium 6/7, 1971, ss. 217–238.

Morant Henry de, Historia sztuki zdobniczej, Warszawa: Arkady, 1981.

Pastoureau Michel, Black: The History of a Color, liczne wydania.

Pastoureau Michel, Blue: The History of a Color, liczne wydania.

Rochacki Jacek Andrzej, „Techniki zdobnicze na powierzchniach gładkich stosowane w dawnym złotnictwie”, w: Dawna i nowsza biżuteria w Polsce, Toruń: Toruński oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2008ss. 45-56

Rojewski Oskar J., „The prosopographical approach for the study of Valets de chambre at the court of Philip the Good and Charles the Bold”, Mémoire des princes angevins, 11, 2018.

Samek Jan, Polskie rzemiosło artystyczne, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1984.

Sienicki Stefan, Wnętrza mieszkalne, Warszawa: Arkady, 1998.

Sieradzka Anna, Artyści i krawcy. Moda Art Deco, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.

Sieradzka Anna, Peleryna, tren i konfederatka. O sztuce i modzie polskiego modernizmu, Wrocław: Ossolineum, 1991.

Sieradzka Anna, Przechadzki po dawnych wnętrzach czyli jak niegdyś mieszkano w Polsce, Warszawa: Volumen, 2001.

Sieradzka Anna, Żony modne. Historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1993.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, liczne wydania.

Srebra XV-XX wieku, Warszawa: Amber, 1998.

Stanilewicz Karolina, „Tekstylia Ludwika XIV” Notes Muzyczny. Półrocznik Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych, 1, 2014, ss. 115–126.

Stanilewicz Karolina, „Znaczenie szat liturgicznych w badaniach nad kulturą nowożytną na przykładzie fundacji arcybiskupów gnieźnieńskich”, w: Dudek Bujarek T. (red.), Muzeum kościelne w perspektywie zadań i trendów współczesnego muzealnictwa. Materiały z sesji naukowej w dniach 14–15 czerwca 2012 roku, Katowice 2013, s. 129–144.

Szczepkowska-Naliwajek Kinga, Bibliografia historii rzemiosł artystycznych w Polsce w czasach średniowiecza i w epoce nowożytnej do połowy XIX wieku, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003.

Szymański Józef, Nauki Pomocnicze Historii, liczne wydania.

Hryszko H., Kwaśnik-Gliwińska A., Stachurska M. (red.), Tekstylia w zbiorach sakralnych. Inwentaryzacja – konserwacja – przechowywanie, Warszawa: Wydawnictwo ASP, 2013.

Tłoczek Ignacy, Polskie snycerstwo, Wrocław: Ossolineum, 1984.

Turnau Irena, Moda i technika włókiennicza w Europie od XVI do XVIII wieku, Wrocław: Ossolineum, 1984.

Wardzyński Michał, „Marmo bianco statuario z Carrary oraz inne importowane gatunki marmurów włoskich w małej architekturze i rzeźbie na terenie dawnej Rzeczypospolitej od XVI do końca XVIII wieku”, Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, XIII, 2014.

Wardzyński Michał, „Marmury i wapienie południowonider­landzkie na ziemiach polskich od średniowiecza do 2. poł. XVIII w. Import i zastosowanie w małej architekturze i rzeźbie”, Biuletyn Historii Sztuki, LXX: 2008, nr 3–4, s. 307–358.

Wardzyński Michał, „Organizacja pracy i praktyka warsztatowa w kamieniołomach dębnickich od 2 ćw. XVII do pocz. XVIII w. a ,,długie trwanie” form późnomanierys­tycznych i wczesnobaro­kowych”, w: Rolska-Boruch I. (red.), Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. XI: Tradycja i innowacja w sztuce nowożytnej, Lublin 2012, s. 331-381.

Wardzyński Michał, Kowalski Hubert, Jamski Piotr, Lapidarium warszawskie. Szlachetne materiały kamieniarskie w XVI i XVII wieku, Warszawa: Fundacja Hereditas, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2013.

Wardzyński Michał, Między Italią i Niderlandami. Środkowoeuropejskie ośrodki kamieniarsko-rzeźbiarskie wobec tradycji nowożytnej. Uwagi z dziedziny materiałoznawstwa, w: Lipińska A. (red.), Między technologią i semantyką. Materiał w rzeźbie do końca XIX w. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wojnowice 5–6 X 2007, , Wrocław 2010, ss. 425–455.

Warnke, Martin. The court artist : on the ancestry of the modern artist, Cambridge University Press, 1993.

Żygulski Zdzisław, Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa : Interpress 1987.

Zakres tematów:

1. Struktura warsztatów i artyści nadworni w XV wieku

2. Sztuka w Europie przed publikacją traktatów Giorgio Vasariego

3. Ośrodki produkcji arrasów w Europie Nowożytnej i zagadnienia teoretyczne związane z produkcją włókienniczą

4. Kunstkamera jako wyraz erudycji i splendoru dworskiego. Analiza nowożytnego złotnictwa.

5. Wnętrza rezydencji renesansowych i ich wyposażenie.

6. Moda późnośredniowieczna i nowożytna oraz jej wyraz ideologiczny.

7. Pittura di pietra w Epoce Nowożytnej. Złoża, ośrodki produkcji i znaczenie ideologiczne.

Metody dydaktyczne:

- wykład

- prezentacje multimedialne

- analiza ikonologiczna obiektów

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN:

- egzamin ustny

- część teoretyczna: dwa zagadnienia z listy

- część praktyczna: opis jednego obiektu

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

1. Organizacja cechów średniowiecznych

2. Pozycja artysty na dworach wczesno nowożytnych

3. Wartość materialna malarstwa i sztuk dekoracyjnych do pierwszej połowy XVI wieku

4. Arrasy niderlandzkie jako obiekt kolekcjonerstwa dworów europejskich

5. Główne ośrodki produkcji arrasów w XV i XVI wieku

6. Techniki tkackie i hafciarskie

7. Techniki dekoracyjne szat liturgicznych

8. Pasy kontuszowe. Początki, wytwornie, stylistyka

9. Heraldyka kościelna

10. Heraldyka i ikonografia regaliów

11. Kunkammera na dworach europejskich w XVI wieku

12. Kolekcjonerstwo na dworach Habsburgów w XVI wieku

13. Import obiektów złotniczych do Rzeczpospolitej w XVI wieku

14. Biżuteria patriotyczna w Polsce

15. Techniki zdobnicze i wykończeniowe wyrobów metalowych

16. Techniki odlewnicze

17. Rodzaje i części składowe kielichów oraz paten

18. Kompozycja i rodzaje monstrancji

19. Typologia świeczników

20. Typologia ambon

21. Przykłady snycerstwa wczesno nowożytnego

22. Typologia krzeseł i leżanek

23. Typologia stołów

24. Typologia łoży

25. Typologia szaf

26. Historia produkcji meblarskiej w Kolbuszowie i Gdańsku

27. Pierwsze ośrodki produkcji porcelany w Polsce i Europie

28. Szkoły kamieniarskie i złoża w Europie

29. Marmur i alabaster jako materiały kamieniarskie i rzeźbiarskie w sztuce polskiej doby nowożytnej

30. Wzorniki i ornamenty renesansowe

31. Północnoeuropejski ornament manierystyczny

32. Ornamenty barokowe we Włoszech i Francji

33. Orientalizm w rzemiośle artystycznym: porcelana, jedwab, papier

34. Postulaty ruchu Art and Craft

Uwagi:

2 semestr HISTORIA SZTUKI 1 stopien stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)