Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza penitencjarna W3-PE-RT2-S1-DP
semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Diagnoza penitencjarna W3-PE-RT2-S1-DP
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 34
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Marcin Jurczyk
Literatura:

Bisgard, E.B., Fisher, S., Adubato, S., Louis, M. (2010). Screening, Diagnosis, and Intervention with Juvenile Offenders. The Journal of Psychiatry & Law, 38(4): 475-506

Guzik-Tkacz, M. (2011). Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Warszawa: Wyda. Żak.

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wyda. Żak.

Konaszewski, K. (2014). Wybrane aspekty diagnostyczne w praktyce resocjalizacyjnej, W: T. Bajkowski, K. Sawicki, U. Namiotko (red.), Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości (153-163). Warszawa: Wyda. Żak.

Kowalczyk, M., Fopka-Kowalczyk, M., Rubacha, K. (2017). Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne. Toruń: Wyda. UMK,

Machel, H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: GWP.

Makowski, A. (1994). Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja. Warszawa: PWN.

Niewiadamska, I. (2007). Osobowościowe uwarunkowania kary pozbawienia wolności. Lublin: Wyda. KUL

Okoń, W. (2001), Nowy słownik pedagogiczny, wyd. Żak, Warszawa.

Pospiszyl, K. (1998). Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa. Wyda. Żak

Pytka, L. (2005). Diagnoza nieprzystosowania społecznego w teorii i praktyce. Propozycja metody badawczej w: L. Pytka, M. Konopczyński, S. Sobczak (red.). Skala nieprzystosowania społecznego uczniów na Mazowszu. Warszawa: Pedagogium.

Pytka, L. (2005). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wyda. APS.

Skałbania, B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Kraków: Wyda. Impuls.

Stanik, J.M. (2007). Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności w: B. Urban, J.M. Stanik (red.). Resocjalizacja. Warszawa:

Szustrowa, T. (1987). Swobodne techniki diagnostyczne. Warszawa: Wyda. UW.

Urban, B. (2008). Resocjalizacja. Warszawa: PWN.

Wysocka, E. (2006). Wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego - obszary, modele, zasady i sposoby rozpoznawania zjawiska. Chowanna, 2, 7-37.

Wysocka, E. (2008). Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: PWN.

Wysocka, E. (2013). Standardy etyczne i profesjonalne w pracy pedagoga-diagnosty w kontekście obszarów diagnozy pedagogicznej. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 4(64), 133-146.

Wysocka, E. (2015). Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Katowice: Wyda. UŚ.

Zakres tematów:

Wstęp

─ Działy pedagogiki resocjalizacyjnej

─ Definicja diagnostyki, diagnozowania i diagnozy

─ Charakterystyka podstawowych pojęć

─ Przedmiot diagnozy

─ Funkcje diagnozy resocjalizacyjnej

─ Rodzaje diagnoz w resocjalizacji

─ Wymiary diagnozy resocjalizacyjnej

─ Etapy procesu diagnostycznego

2. Modele diagnozy resocjalizacyjnej

─ Model diagnozy behawioralnej

─ Model diagnozy interdyscyplinarnej (humanistycznej)

─ Kontinuum asocjalności wg. Andrzeja Lewickiego

─ Model diagnozy penitencjarnej

─ Model diagnozy reedukacyjnej Andrzeja Lewickiego

─ Modele diagnostyczne wg. Lesława Pytki

3. Diagnoza penitencjarna

─ Kto podlega procesowi diagnostycznemu?

─ Charakterystyka diagnozy penitencjarnej

─ Psychologiczne diagnozowanie penitencjarne

─ Przedmiot oceny diagnostycznej

4. Diagnoza pozytywna i negatywna

─ Patogeneza czy salutogeneza?

─ Koncepcja resilience

─ Formalne obszary diagnozy pozytywnej

─ Treściowe obszary diagnozy pozytywnej

5. Diagnosta i kontakt diagnostyczny

Diagnosta: orientacje teoretyczne

─ Kompetencje diagnosty

─ System przekonań podlegający diagnozie

─ Czynniki determinujące kontakt diagnostyczny

─ Cechy kontaktu diagnostycznego

─ Wskaźniki dobrego kontaktu diagnostycznego

─ Wskaźniki pozornego kontaktu diagnostycznego

─ Technika nawiązywania i podtrzymywania kontaktu

─ Opór – jako przejaw zaburzeń w kontakcie diagnostycznym

─ Błędy i wadliwe nastawienia diagnosty

─ Postawy diagnosty

─ Błędy diagnostyczne

─ Zdolności i kompetencje wyznaczające profesjonalizm diagnosty

─ Zasady etyczne wyznaczające profesjonalizm diagnosty

─ Zasady diagnozowania psychopedagogicznego.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca, analiza tekstów źródłowych, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmujący treści wykładów.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.