Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne kierunki pedagogiczne [W3-PE-OG-S1-WKP] semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Współczesne kierunki pedagogiczne [W3-PE-OG-S1-WKP]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 19
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Lucie Zormanova
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Pedagogika podręcznik akademicki, T. 1, pod.red. Z. Kwiecińskiego, B. Śliwierskiego. PWN, Warzawa, 2003.

Pedagogika, T.1. pod. red. B. Śliwierskiego. Gdańskie wydawnictwo pedagogiczne, 2006.

B. Śliwerski: Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 2005.

G.Gutek: Filozoficzne i ideologiczne aspekty podstawy eduakcji. GWP, Gdańsk, 2003.

Literatura uzupełniająca:

M. Czerepaniak-Walczak: Pedagogika emancypacyjna. GWP, Gdańsk, 2006.

M. Łopatkowa: Pedagogika serca. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1992.

H. Rogall: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 2010.

Zakres tematów:

1. Pedagogika serca

2. Pedagogika emancypacyjna

3. Pedagogika krytyczna

4. Pedagogika międzykulturowa

5. Pedagogika prakseologiczna

6. Pedagogika ekologizna

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: Wykład informacyjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia praktyczne, metoda problemowa.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia przedmiotu:

obecność studentów na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, w oparciu o znajomość literatury, przygotowanie zadania.

Student czyta zadane teksty. Student przygotowuje prace pisemną zawierającą odpowiedzi na pytania stawiane przez prowadzącego po każdych zajęciach, które dotyczą zadanych tekstów.

Oceniana będzie jakość wypracowanych zadań, originalność i wartość poznawcza tekstu i jakość formułowanych argumentów. Wymagane sę przemyślane i rozbudowane odpowiedzi, staranie opracowane zadanie.

Na ostatnich zajęciach prowadzący zajęcia podsumowuje uzyskane przez każdego studenta plusy.

Na zajęciach student uczestniczy w problemowej dyskusji grupowej.

Aktywność na zajęciach:

11-12 plusów - 5

10 plusów -4,5

9 plusów – 4

8 plusów – 3,5

3 plusów -7

Mniej niż 7 plusów oznacza konieczność napisania kolokwium zaliczeniowego obejmującego tematy fakultetu.

Ważna jest również obecność studentów na zajęciach. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Nieusprawiedliwiona nieobecność traktowana jest jak nieprzygotowanie do zajęć i skutkuje oceną niedostateczną z zadań przewidzianych na ten dzień. O nieobecności spowodowanej chorobą należy niezwłocznie poinformować nauczyciela drogą mailową, aby uniknąć ocen niedostatecznych. Jeżeli jest nieobecność spowodowana chorobą, student przynosi zadanie na następne zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)