Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne wychowania, opieki i pracy socjalnej [W3-PE-OP-S2-PPOWPS] semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy prawne wychowania, opieki i pracy socjalnej [W3-PE-OP-S2-PPOWPS]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (parzyste), 15:30 - 17:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 31
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Iwona Samborska
Literatura:

Grześkowiak Alicja, (2020). Prawo nieletnich, Warszawa: Wydawnictwo C.H.BECK.

Kowalski Michał, Kuzior Patryk, Mazur Michał, Trochimiuk Anna, (2020). Odpowiedzialność pracownika oświaty. Jakie konsekwencje może ponieść nauczyciel i pracownik niepedagogiczny. Warszawa: Wiedza i Praktyka.

Kozak Małgorzata, (2013). Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Kozak Małgorzata, (2014). Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej. Zarys dydaktyki szczegółowej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Małecka-Łyszczek Magdalena, Mędrzycki Radosław, (2021). Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej, Warszawa: Wolters Kluwer.

Mełgieś Katarzyna, Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna, Pacian Jolanta, (2018). Administracyjnoprawna ochrona dziecka. Ochrona dobrostanu psycho-somatycznego, Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Serafin Teresa, Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021

Szurowska Beata (red.), (2019). Przedszkole w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą, Warszawa: Difin.

Szurowska Beata (red.), (2020). Szkoła w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą, Warszawa: Difin.

Tomaszewska Ewa, (2021). Fundusz alimentacyjny. Korzystanie ze świadczeń, Warszawa: Wolters Kluwer.

Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 2014.

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818).

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969).

Akty wykonawcze do ustaw

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć. Omówienie zakresu realizowanych treści oraz wymogów zaliczeniowych. Najważniejsze zagadnienia i ogólne pojęcia związane z prawem.

2. Wybrane instytucje wychowania, opieki, pracy socjalnej – podstawy prawne funkcjonowania

3. Opieka nad rodziną i dziećmi – rodzaje, formy, instytucje

4. Piecza zastępcza i jej formy

5. Środki stosowane wobec nieletnich w zapobieganiu i zwalczaniu demoralizacji/ przestępczości

6. Prawo i odpowiedzialność nieletnich

7. Procedury prawne postępowania – wybrane zagadnienia

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu składającego się z pytań zamkniętych i otwartych.

Uwagi:

Wykład prowadzony z zastosowaniem narzędzia edukacji zdalnej (Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)