Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia dla biologów W2-S1BI19-1BL-13
semestr zimowy 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Biochemia dla biologów W2-S1BI19-1BL-13
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (w trakcie)
Laboratorium (L), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:45 - 17:00
sala C-154
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Dzionek, Izabela Greń, Ariel Marchlewicz, Danuta Wojcieszyńska
Literatura:

Literatura:

1. Berg J.M. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

2. Granner D.K., Murray R.K., Rodwell V.W. 2010. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa

3. Bańkowski E. 2016. Biochemia. Edra, Wrocław

4. Kłyszejko Stefanowicz L. Cytobiochemia, PWN Warszawa 2002

Zakres tematów:

1. Reakcje barwne białek i aminokwasów.

2. Śledzenie enzymatycznej hydrolizy białka

3. Oznaczanie ilościowe białka w materiale biologicznym

4. Kinetyka enzymatyczna - analiza wyników

5 Oznaczanie kwasu askorbinowego w materiale biologicznym

6. Rasmol – struktury białek

7. Wstęp do cukrów

8. Reakcje barwne cukrów

9. Reakcje charakterystyczne tłuszczowców

10. Budowa i właściwości kwasów nukleinowych

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne, metoda odwróconej klasy

Metody i kryteria oceniania:

1. Kolokwium z zakresu instrukcji (wejściówka) – zaliczane na punkty w skali 0-5.

2. Pisemne lub ustne repetytorium - zaliczane na ocenę w skali 2-5.

3. Zaliczenie zajęć- sprawozdanie i omówienie ustne wyników, oddanie wersji raportów w wersji elektronicznej - aktywność ciągła studenta w czasie laboratoriów - zaliczane na punkty w skali 0-5.

Skala ocen:

bdb – powyżej 4,76

+db – 4,75 do 4,26

db – 4,25 do 3,76

+dst – 3,75 do 3,26

dst – 3,25 do 2,76

ndst – poniżej 2,76

Skala punktów:

bdb – powyżej 4,76

+db – 4,75 do 4,26

db – 4,25 do 3,76

+dst – 3,75 do 3,26

dst – 3,25 do 2,76

ndst – poniżej 2,76

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie średniej arytmetycznej co najmniej 2,76 punktów z kolokwiów cząstkowych, co najmniej 2,76 z pracy ciągłej oraz zaliczenia każdego z repetytoriów na ocenę co najmniej 2.76. Student ma prawo do jednorazowej poprawy każdego repetytorium, ale do obliczenia końcowej wartości średniej z repetytoriów będą brane wszystkie uzyskane z tej części oceny (również niedostateczne). W przypadku dwukrotnego niezaliczenia któregoś z trzech repetytoriów student ma prawo do napisania kolokwium zaliczeniowego z całości obowiązującego materiału zgodnie z harmonogramem ćwiczeń.

Ocena ostateczna jest średnią ważoną ze średniej arytmetycznej wszystkich ocen z repetytoriów (0,6) oraz ze średniej arytmetycznej z kolokwiów z zakresu instrukcji i z aktywności ciągłej w czasie laboratoriów (0,4).

Student otrzymuje zaliczenie od średniej ważonej 2,76. Ocena końcowa opiera się na skali ocen podanej wyżej.

Student, który uzyskał ocenę negatywną z zajęć laboratoryjnych nie podlega dalszej ocenie.

Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej i maksymalnie 2 usprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach.

Uwagi:

3 semestr biologia (I stopnia) stacjonarne moduły obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.