Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa IV [W2-S2BI19-2BL-06A] semestr letni 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 13

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia dyplomowa IV [W2-S2BI19-2BL-06A]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 13 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 20:30
sala sale KHEZ
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksandra Miernik, Izabela Poprawa
Literatura:

Literatura dotycząca wpływu niesteroidowych leków przeciwzapalnych na bezkręgowce wodne ze szczególnym uwzględnieniem ibuprofenu.

Zakres tematów:

Wpływ wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych na bezkręgowce wodne.

Wpływ ibuprofenu na ultrastrukturę jajnika niesporczaków.

Metody dydaktyczne:

Metoda laboratoryjna - samodzielna praca w laboratorium (kontrolowana przez promotora).

Praca z tekstem naukowym.

Dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

- staranność i sumienność w pracy laboratoryjnej,

- poprawność wykonania analiz oraz prowadzenia dokumentacji,

- poszczególne rozdziały pracy magisterskiej oraz dokumentacja do pracy magisterskiej.

Ocena bardzo dobra – student samodzielnie i prawidłowo przygotowuje i przeprowadza zaplanowane badania/eksperymenty.

Posiada umiejętność bezbłędnej oceny zastosowanych metod badawczych oraz samodzielnie opracowuje dokumentację z przeprowadzonych obserwacji. Przygotowuje rozprawę magisterską.

Ocena dobra - student przy niewielkiej pomocy promotora przygotowuje i przeprowadza zaplanowane badania/eksperymenty. Posiada umiejętność oceny zastosowanych metod barwienia oraz opracowuje dokumentację z przeprowadzonych obserwacji. Przygotowuje rozprawę magisterską.

Ocena dostateczna - student potrzebuje dodatkowych wskazówek do przygotowania i przeprowadza zaplanowanych badań/eksperymentów. Nie potrafi samodzielnie ocenić zastosowanych metod badawczych oraz opracować dokumentacji z przeprowadzonych obserwacji. Ma problemy z przygotowaniem rozprawy magisterskiej.

Ocena niedostateczna - student jest nieprzygotowany do wykonania zadań wynikających z programu zajęć. Nie rozumie sensu prowadzonych badań, nie potrafi zastosować ich praktycznie, nie potrafi wykonać dokumentacji badawczej i jej zinterpretować. Nie przygotowuje poprawnej merytorycznie rozprawy magisterskiej.

Przewidywane są oceny +db i +dst.

Bezwzględnym warunkiem wymaganym do pozytywnego zaliczenia pracowni jest złożenie rozprawy magisterskiej.

Uwagi:

dr hab. Izabela Poprawa, prof. UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)