Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BI19-2BL-06A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa IV
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brożek
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Katarzyna Bzdęga, Dominik Chłond, Barbara Fojcik, Izabella Franiel, Hanna Gorol, Joanna Kohyt, Aleksandra Miernik, Agnieszka Nowak, Anna Orczewska, Izabela Poprawa, Magdalena Rost-Roszkowska, Aneta Spyra, Monika Tarnawska, Barbara Tokarska-Guzik, Alina Urbisz, Grażyna Wilczek, Zbigniew Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

jak w poszczególny grupach

Pełny opis:

Przedmiot stanowi kontynuację działań zmierzających do przygotowania oraz przedłożenia do recenzji i obrony pracy dyplomowej. Student, po

weryfikacji dotychczasowych efektów i osiągnięć, może prowadzić uzupełniające analizy, obserwacje i oznaczenia. Wykonywana jest wnikliwa analiza wyników, ich końcowe opracowanie statystyczne a następnie przygotowywana jest ostateczna forma ich prezentacji (opracowanie zestawień, tabel, rycin, map, wykresów, diagramów, fotografii). Pod nadzorem promotora student uczy się wykorzystywania zgromadzonych materiałów źródłowych do wyjaśnienia własnych wyników badań (porównuje, zestawia i dyskutuje); dokonuje syntezy posiadanych informacji i wnioskuje na podstawie własnych wyników i informacji zaczerpniętych z literatury fachowej. Końcowym efektem modułu jest złożenie poprawnej merytorycznie oraz bezbłędnej pod

względem formy i układu pracy dyplomowej stanowiąca podstawę przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Barczyk
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Gabriela Barczyk, Dorota Borowska-Wykręt, Katarzyna Bzdęga, Dominik Chłond, Łukasz Depa, Damian Gruszka, Teresa Nowak, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Tomasz Płociniczak, Małgorzata Rudnicka, Aneta Spyra, Alina Urbisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

jak w poszczególny grupach

Pełny opis:

Przedmiot stanowi kontynuację działań zmierzających do przygotowania oraz przedłożenia do recenzji i obrony pracy dyplomowej. Student, po

weryfikacji dotychczasowych efektów i osiągnięć, może prowadzić uzupełniające analizy, obserwacje i oznaczenia. Wykonywana jest wnikliwa analiza wyników, ich końcowe opracowanie statystyczne a następnie przygotowywana jest ostateczna forma ich prezentacji (opracowanie zestawień, tabel, rycin, map, wykresów, diagramów, fotografii). Pod nadzorem promotora student uczy się wykorzystywania zgromadzonych materiałów źródłowych do wyjaśnienia własnych wyników badań (porównuje, zestawia i dyskutuje); dokonuje syntezy posiadanych informacji i wnioskuje na podstawie własnych wyników i informacji zaczerpniętych z literatury fachowej. Końcowym efektem modułu jest złożenie poprawnej merytorycznie oraz bezbłędnej pod

względem formy i układu pracy dyplomowej stanowiąca podstawę przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Barczyk
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Agnieszka Błońska, Agnieszka Bugaj-Nawrocka, Katarzyna Bzdęga, Dominik Chłond, Anna Cieplok, Jowita Drohojowska, Jacek Francikowski, Marek Kaczmarzyk, Joanna Kohyt, Iga Lewin, Karol Małota, Izabela Poprawa, Magdalena Rost-Roszkowska, Aneta Spyra, Artur Taszakowski, Anna Urbisz, Grażyna Wilczek, Zbigniew Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)