Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa IV W2-S2BT19-2BT-06A
semestr letni 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 19

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia dyplomowa IV W2-S2BT19-2BT-06A
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Laboratorium (L), grupa nr 19 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 20:30
sala sale KHEZ
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Kowalska, Weronika Rupik
Literatura:

Literatura związana ze specyfiką danej pracy magisterskiej - publikacje anglojęzyczne dotyczące funkcji oraz możliwości terapeutycznego wykorzystania białka STING

Zakres tematów:

Znaczenie i zastosowanie białka STING w terapiach przeciwnowotworowych

Ekspresja białka STING w różnych stadiach ludzkiego guza jelita grubego

Aktywacja białka STING w mysich guzach sutka

Metody dydaktyczne:

analiza preparatów ludzkiego guza jelita grubego barwionych immunocytochemicznie w celu wykazania ekspresji białka STING,analizy cytometryczne, prowadzenie rejestrów eksperymentu, wykonywanie dokumentacji fotograficznej), konsultacje z promotorem i ko-promotorem.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym do wystawienia oceny końcowej będzie złożenie w pracy magisterskiej APD i jej zatwierdzenie przez promotora. Podstawą zaliczenia jest przygotowanie manuskryptu pracy magisterskiej. Praca powinna spełniać kryteria dla prac naukowych z dziedziny nauk biologicznych, przedstawiać opracowywaną tematykę na podstawie najnowszej literatury głównie anglojęzycznej. Ponadto, ocenie będzie podlegać praca ciągła Studenta – systematyczność pracy laboratoryjnej i analizy wyników, a także w przygotowywaniu manuskryptu pracy magisterskiej.

Ciągła ocena umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: Student rozumie problem badawczy, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, prawidłowo interpretuje wyniki, aktywnie uczestniczy w dyskusjach, jest systematyczny w przygotowaniu kolejnych rozdziałów pracy, bardzo dobrze zna zasady pisania tekstów naukowych.

Dobry: Student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny w przygotowaniu kolejnych rozdziałów pracy, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, uczestniczy w dyskusjach, dobrze zna zasady pisania tekstów naukowych.

Dostateczny: Student nie do końca rozumie problem badawczy, potrzebuje dodatkowych wskazówek w poszukiwaniu i umiejętnym wykorzystaniu literatury, jest słabo zaangażowany w realizację kolejnych etapów realizacji pracy dyplomowej, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, niedbale i z trudem przygotowuje kolejne fragmenty pracy, ma problemy z analizą wyników i dokonuje jej jedynie z pomocą promotora.

Niedostateczny: Student nie rozumie analizowanego problemu badawczego, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie wykonuje analiz otrzymanych wyników, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków, nie potrafi wybrać i analizować literatury i nie wykazuje zaangażowania, nie przygotowuje kolejnych fragmentów pracy dyplomowej, nie zna zasad pisania tekstów naukowych.

Uwagi:

dr hab. Weronika Rupik, prof. UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.