Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II [W2-S1BI19-1BL-10] semestr letni 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka II [W2-S1BI19-1BL-10]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:30 - 18:30
sala sale KFZE
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maria Augustyniak
Literatura:

Artykuły naukowe i popularnonaukowe wyszukiwane przez Studenta oraz wskazane przez promotora.

Zakres tematów:

Tematyka pracowni dotyczy wykorzystania kurkuminy we wspomaganiu leczenia otyłości.

Celem jest krytyczny przegląd najnowszego piśmiennictwa w zakresie możliwości wykorzystania kurkuminy we wspomaganiu leczenia otyłości, form jej podawania oraz uzyskiwanych efektów. Najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie wykorzystania kurkuminy powinny być przedstawione na tle informacji o pochodzeniu kurkumy, historii jej wykorzystania i charakterystyki biochemicznej. Ponadto, Student powinien zaprezentować dane epidemiologiczne na temat otyłości w Polsce i na świecie oraz choroby współtowarzyszące. Główna część opracowania będzie poświęcona rozważaniom na temat udziału kurkuminy w regulacji pracy wątroby i trawienia pokarmu, funkcji detoksykacyjnej, jej potencjalnego udziału w regulacji poziomu cukru oraz cholesterolu we krwi, a także wpływu na poziom serotoniny i dopaminy w mózgu, w kontekście regulacji odczucia głodu u sytości. Omówione zostaną także potencjalnie negatywne skutki spożywania kurkuminy, bezpieczne dawki oraz ewentualne przeciwskazania do stosowania tego związku. W podsumowaniu Student powinien wyrazić swój własny pogląd na temat przydatności kurkuminy we wspomaganiu leczenia otyłości i starać się odpowiedzieć na pytanie, czy kurkumina jest istotnie skutecznym suplementem w leczeniu otyłości, czy też jest tylko przejściowym trendem w dietetyce.

Metody dydaktyczne:

Praca z literaturą naukową.

Dyskusja (kontakt osobisty z promotorem, spotkania na MS Teams, kontakt poprzez e-mail), w czasie której omawiane są kolejne fragmenty tekstów przygotowanych przez Studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest złożenie kompletnej pracy licencjackiej. Tekst powinien być poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.

Ocena w skali 2-5 gdzie:

ndst: istotne braki merytoryczne lub praca przygotowana niestarannie, niezgodnie z tematem, bez zachowania logiki wypowiedzi, zawierająca poważne błędy merytoryczne i/lub formalne;

dst: praca przygotowana poprawnie lecz zawierająca poważne uchybienia oraz błędy merytoryczne i/lub formalne;

db: praca przygotowana starannie, poprawnie pod względem merytorycznym lecz zawierająca nieliczne błędy;

bdb: praca bardzo dobra pod względem merytorycznym i formalnym (brak błędów); wyczerpująca temat, napisana w sposób logiczny i zwięzły.

Uwagi:

prof. dr hab. Maria Augustyniak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)