Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II [W2-S1BI19-1BL-10] semestr letni 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 15

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka II [W2-S1BI19-1BL-10]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 15 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:30 - 18:30
sala sale KM
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sławomir Borymski
Literatura:

Oryginalne i przeglądowe prace naukowe, w tym anglojęzyczne; bazy danych oraz specjalistyczne portale naukowe. Wskazane przez prowadzącego podręczniki i artykuły uzupełniające wiedzę.

Zakres tematów:

Pracownia jest kontynuacją działań realizowanych w trakcie pracowni licencjackiej I. Student systematycznie pozyskuje materiały źródłowe, dokonuje ich analizy i wykorzystuje je do stworzenia własnego tekstu naukowego, który na bieżąco konsultuje z promotorem pracy.

Końcowym efektem jest przedłożenie do recenzji i obrony manuskryptu pracy licencjackiej będącej potwierdzeniem opanowania technik pisania i prezentowania prac naukowych w zakresie nauk przyrodniczych.

Metody dydaktyczne:

Doskonalenie umiejętności analizy tekstów i dyskusja nad zebranymi materiałami z zakresu realizowanego tematu pracy. Praca nad własnym tekstem naukowym i dyskusja problemów naukowych z promotorem pracy. Konsultacje bezpośrednie lub online przez MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona ocen z:

- pracy ciągłej studenta (0,4)

- złożenie pracy licencjackiej (0,6)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.

Ciągła ocena umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość przedstawianego w pracy licencjackiej problemu, umiejętnie wybiera i analizuje odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, bardzo dobrze zna zasady pisania tekstów naukowych.

Dobry: student rozumie celowość przedstawianego w pracy licencjackiej problemu, umiejętnie z niewielką pomocą promotora wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, dobrze zna zasady pisania tekstów naukowych.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek w poszukiwaniu i umiejętnym wykorzystaniu literatury, jest słabo zaangażowany w realizację kolejnych etapów pisania pracy, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, z pomocą prowadzącego przygotowuje tekst pracy licencjackiej.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu przedstawianego w pracy licencjackiej problemu, nie potrafi wybrać i analizować literatury i nie wykazuje zaangażowania, niedbale i z trudem przygotowuje kolejne fragmenty pracy licencjackiej, nie zna zasad pisania tekstów naukowych.

Uwagi:

dr Sławomir Borymski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)